100% Volkoren kenmerk: makkelijker kiezen voor Volkoren

Het kenmerk is bedoeld om volkorenbrood, zoals genoemd in het Warenwetbesluit Meel en brood, te waarmerken. Zo zorgen we ervoor dat klanten volkorenbrood beter herkennen. En we onderscheiden volkorenbrood hiermee van andere volkorenproducten, zoals broodvervangers, waarin niet uitsluitend volkorenmeel als meelbestanddeel is gebruikt.

NBC heeft al een aantal jaren geleden een certificeringsprotocol op gesteld waarin richtlijnen staan om te voldoen aan de 100% volkoren eis aan tarwemeel producten. De onderstaande meelmolens zijn inmiddels gecertificeerd en kunnen op dit moment het 100 volkorenlogo op hun volkorenproducten voeren. Als u bij 1 van deze partijen volkorenmeel afneemt, dan bent u er zeker van dat het om 100% volkoren gaat.

  • Koopmans Meel
  • Meneba
  • Dossche Mills Renesse
  • Waddenmolen ’t Hoogeland
  • La Lorraine Paniflower
  • Holland Meel
  • Grosse Mühle Gebr. Engelke
  • Hemelter Mühle 

 

Het logo is beschikbaar in verschillende bestandsformaten waaronder voor gebruik door drukkerijen en vormgevers. 

Voordat u het kenmerk 100% volkoren kunt gebruiken, dient u de volgende tekst zorgvuldig te lezen. U kunt het kenmerk daarna direct downloaden. 

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) heeft het kenmerk 100%  volkoren als merk gedeponeerd in het Benelux Merkenregister onder depotnummer 1248467. Het NBC stelt als houder het kenmerk aan u ter beschikking. Het kenmerk is bedoeld voor gebruik binnen de Nederlandse grenzen.

Het gebruik van het kenmerk 100% volkoren is alleen toegestaan op broodproducten waarin uitsluitend volkorenmeel als meelbestanddeel is gebruikt. Het gebruik van meerdere granen (meergranenbrood) is toegestaan, mits is voldaan aan artikel 16 van het Warenwetbesluit Meel en brood.

"Het woord volkoren mag onderdeel uitmaken van de aanduiding van een in dit besluit bedoelde waar, voorzover in de aldus aangeduide waar alle van nature voorkomende bestanddelen van de desbetreffende graansoort in hun natuurlijke verhouding, al dan niet na een bewerking te hebben ondergaan, aanwezig zijn".

Als u een mix of mengsel gebruikt, moeten alle graancomponenten hiervan dus bestaan uit de volledige graankorrel (volkorenmeel): er staat geen bloem of meel in de ingrediëntenlijst. Als dat wel het geval is of als dat onduidelijk is, vraag dan uw leverancier om een andere mix of om meer informatie.

Het kenmerk 100% volkoren mag uitsluitend worden toegepast door Nederlandse bakkers van brood dat voldoet aan de wettelijke eisen voor gebruik van de aanduiding volkorenbrood. Als gebruiker geeft u het NBC het recht om correct gebruik van het kenmerk steekproefsgewijs te controleren. U kunt producten met het kenmerk 100% volkoren zowel aanbieden aan consumenten als aan wederverkopers op de Nederlandse markt. U blijft als bakker echter verantwoordelijk voor het gebruik van kenmerk conform de bovenstaande voorwaarden.

Download het jpg bestand voor gebruik op uw website of social media
Download het .ai bestand voor gebruik in drukwerk

Gerelateerde diensten

Voedingswaardeberekening
De voedingswaarde van een product speelt voor steeds meer klanten een belangrijke rol bij de aankoopbeslissing ervan. Om die reden is het, als producent van levensmiddelen, belangrijk de voedingswaarde op het etiket te vermelden. Sinds 13 december 2014 is het vermelden van de voedingswaarde zelfs voor een aantal producten verplicht. Het NBC kan u hierbij helpen.
Lees meer
NBC en NBA KennisWorkshops
Een goed product verkopen alleen is niet voldoende. U zult uw klant moeten overtuigen van uw meerwaarde. En daar hebben uw winkel- en productiemedewerkers een groot aandeel in. De kennisworkshops van NBC en NBA vertalen lastige materie naar praktische informatie waar uw medewerkers de klant met alle zekerheid te woord kunnen staan.
Lees meer
Lokaal marktonderzoek
Wat vinden klanten van uw personeel, winkel, assortiment, prijzen en communicatie? Weet u om welke redenen zij uw producten kopen? Weet u hoeveel klanten bij u in de winkel komen en hoeveel meer klanten u kunt bereiken binnen uw verzorgingsgebied? Wat vinden klanten van uw personeel, winkel, assortiment, prijzen en communicatie? Weet u om welke redenen zij uw producten kopen? Met Lokaal Marktonderzoek heeft u een uitstekend beeld.
Lees meer
Bekroond met Goud
Een goed product bakken is waar u als ondernemer voor staat. Bekroond met Goud helpt u om uw beste producten nog beter onder de aandacht te brengen bij de consument.
Lees meer