Brood & Duurzaamheid

Duurzaamheid is een veel gehoord begrip, maar ook veel omvattend en niet altijd even concreet. Van duurzame teelt tot zonnepanelen en van milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal tot het tegengaan van verspilling. Steeds meer ondernemers in de bakkerijsector zijn of willen aan de slag met deze onderwerpen. Daarnaast komt er van buitenaf ook steeds meer (na)druk op te liggen door bijvoorbeeld overheid en ngo’s. Een aantal koplopers laten al zien hoe je impact kunt maken als je regie pakt, doorontwikkelt of een nieuw initiatief start. Tegelijkertijd zijn er nog veel bakkerijen die hier hulp bij kunnen gebruiken. NBC wil duurzaamheid sectorbreed een zetje geven door de dialoog over duurzaamheid te faciliteren, duurzame innovaties in de schijnwerpers te zetten en door het delen van informatie en inspiratie.

Stappen in verduurzaming 

In 2023 geeft het NBC voor het eerst invulling aan dit thema. Op basis van onderzoeken is benoemd waar de grootste duurzame impact gemaakt kan worden in de keten, de zogenaamde hotspots: graanteelt, energie in de bakkerij en broodverspilling. Het projectteam heeft samen met een klankbordgroep die de branche vertegenwoordigt bedacht: 1) waar we de bakkerijen mee kunnen helpen in hun stap om te verduurzamen en 2) hoe we het duurzame imago kunnen verbeteren gebaseerd op de vele geweldige initiatieven die al genomen worden. 

Platform vol duurzame initiatieven 

Op dit moment zijn er tal van initiatieven gaande die vorm geven aan een duurzame toekomst van brood. Ondernemers die hun kop boven het graanveld uitsteken. Door andere keuzes te maken en anders samen te werken binnen de keten. Het wordt tijd dat deze initiatieven in de schijnwerpers komen te staan. Op het platform www.kopbovenhetgraanveld.nl laten negen initiatiefnemers zien hoe zij innoveren, voor de toekomst van de bakkerijsector. De gemene deler is dat ze de branchegenoten nodig hebben en willen samenwerken om meer impact te maken.

Stappen zetten om te verduurzamen en in te spelen op de vraag van de toekomstige generatie kan op veel manieren. Dat laten de koplopers op het platform zien. Door contact te leggen met andere ondernemers of aan te haken bij branchegenoten, maken ze meer impact.  Bekijk de reportage, laat u door deze sectorgenoten inspireren, en ga na hoe u op uw eigen manier kan bijdragen aan het verduurzamen van de bakkerijsector.

   

 

Kansenkaart

In de Kansenkaart Duurzaamheid worden kansrijke richtingen voor collectieve actie uiteen gezet aan de hand van vier "hotspots":

de vier hotspots uit de kansenkaart

Hoe kunt u starten met verduurzaming?  

Bekijk de feiten en praktische tips in de onderstaande factsheets:  

1: Duurzaam imago - Factsheet Duurzaam Imago 

2: Graanteelt - Factsheet Graanteelt

3: Energiemanagement - Factsheet Bakproces
    - Subsidieregelingen voor verduurzaming in de bakkerij (Bakkers in Bedrijf)
    - Verduurzamen en energie besparen, 5 tips (Bakkerswereld)
    - Energiebesparingstips voor ambachtelijke bakkers (Bakkers in Bedrijf)

4: Verspilling tegengaan - Factsheet Verspilling

Meer informatie over brood en duurzaamheid? 

De resultaten van de onderzoeksfase zijn vastgelegd in een tweetal rapportages, welke de basis vormen voor de Kansenkaart Duurzaamheid. We hebben consumenten bevraagd en spraken uitvoerig met stakeholders: koplopers en experts binnen en buiten de sector, molenaars, akkerbouwers, bakkers en producenten van grondstoffen. En legden hun praktijkervaringen naast de feiten die uit de literatuur bekend zijn. Op basis hiervan werd duidelijk waar en hoe we de milieu-impact kunnen verlagen. 

 
Bent u bezig met verduurzamen en loopt u ergens tegen aan? Mail naar duurzaam@nbc.nl, en we proberen u op weg te helpen!