Disclaimer

De Stichting Nederlands Bakkerij Centrum (hierna ‘NBC’ of ‘Nederlands Bakkerij Centrum’) heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze website geen rechten worden ontleend en accepteert het Nederlands Bakkerij Centrum geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden in de informatie of voor schade, dan wel andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de informatie op deze website.

Deze website kan (hyper)links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van het Nederlands Bakkerij Centrum. Het Nederlands Bakkerij Centrum is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van het Privacy Statement. De auteursrechten en alle andere (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot deze website, waaronder onder meer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s behoren toe aan het Nederlands Bakkerij Centrum of haar licentiegevers. Door de websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.