Branche projecten

Samenwerken zit in onze genen. NBC zoekt en vindt de samenwerking met leveranciers, brancheverenigingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheden en NGO’s. Door deze samenwerkingen maken we de branche nóg sterker richting de consument.

Zo volgen we trends op het terrein van voeding en gezondheid en spelen daarop in met onder andere brood.net, een online platform met een miljoenenbereik. En wanneer de branche onder vuur ligt in de (sociale) media, nemen wij het initiatief om een tegengeluid te laten horen.

Ook doen we onderzoek naar de gezondheidsaspecten van granen en werken we aan borging en productintegriteit. Op deze wijze verzekeren we ons ervan dat de consument elke dag blijft genieten van bakkerijproducten.