Trendrapport Bakkerijsector

Het Trendrapport toont langjarige cijfers en feiten van de bakkerijsector. Die vertellen wat de sterktes en zwaktes van de branche zijn en met welke kansen en bedreigingen de branche rekening kan houden. Zonder conclusies te trekken is het rapport vooral een feitelijke basis waar toekomstig beleid en activiteiten op gebaseerd kunnen worden.

In 2010 publiceerden we ons eerste Trendrapport onder de noemer Structuurrapport Bakkerijsector. In de editie van 2022 lieten we nog nadrukkelijker trends zien, waarmee we in de toekomst kunnen kijken. Het rapport werd bovendien hybride: naast de papieren versie kunt u het ook online raadplegen op www.trendrapportbakkerijsector.nl

In 2023 en 2024 werd het rapport opnieuw ge├╝pdatet. Met nieuwe cijfers en feiten kwamen we tot ge├╝pdatete SWOTs; sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor de bakkerijsector. Deze zijn online te vinden.