Over NBC

NBC zorgt ervoor dat bakkerijen sterker in de markt staan. Dat doen wij met veel kennis en ervaring op het gebied van product, proces, voedselveiligheid, productinformatie, gezondheid en marketing.

Wij vertalen dit in praktische diensten voor u als bakker naar duidelijke communicatie richting de consument of gebruiken dit als basis om de bakkerijsector te vertegenwoordigen.

Als hét kennis- en adviescentrum voor de bakkerij zijn wij onafhankelijk en objectief en kijken wij altijd met één oog naar de toekomst.

NBC, daar neem je kennis van! 

Onze visie voor de bakker

‘De consument ziet de bakker (groot en klein) als betrouwbaar en eerlijk en geniet dagelijks van bakkerijproducten omdat ze passen in een moderne levensstijl’

Onze missie voor de bakker

Vanuit een objectieve en onafhankelijke rol zijn wij in staat om met onze kennis, expertise, passie en uitgebreid netwerk:
… de marktpositie van bakkerijondernemers te versterken
… brancheorganisaties inhoudelijk te versterken
… consumenten te overtuigen van de positieve waarden van de sector en haar producten

Kenniscentrum - WAT KOOP JE ERVOOR?

Met kennis krijg je meer voor elkaar. Dát is onze overtuiging. Kennis is eigenlijk niets meer dan ‘verstand van zaken’. En dat ‘verstand van zaken’ hebben onze mensen. Veel collega’s van NBC zijn geworteld in de bakkerijbranche en kennen de bakkerijwereld door en door.

De kennis die wij als NBC in huis hebben, komt vanuit onze ervaring met bakkerijproducten en -processen, wetgeving, markttrends en de wetenschap. Wij vertalen deze kennis in bruikbare diensten voor u als bakker, duidelijke communicatie naar de consument of als basis om de sector te vertegenwoordigen. We kijken hierbij altijd naar de toekomst; wat heeft de bakker nodig? Wat moet de consument weten? En hoe kunnen wij de branche sterker maken? NBC, daar neem je kennis van!

Diensten - WAAR KENNIS EN PRAKTIJK SAMENKOMEN

NBC komt dagelijks bij de bakker over de vloer met een breed aanbod aan diensten. Deze diensten zijn gebouwd op onze kennis van processen, producten en consumenten. Die kennis combineren we met een brede expertise op het terrein van voeding, in relatie tot lifestyle en gezondheid, wettelijke bepalingen en verkoop en marketing. Dit doen we objectief en onafhankelijk. Daarbij sluiten we aan bij een aanpak die de bakker prettig vindt: praktisch, duidelijk en to-the-point. Om onze dienstverlening te versterken, hanteren wij het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015

U kunt bij ons terecht voor de volgende thema’s:

  • Product
  • Proces
  • Voedselveiligheid
  • Productinformatie
  • Gezondheid
  • Marketing

Branchebelang - MIDDEN IN HET SPEELVELD VAN DE BAKKERIJ

Samenwerken zit in onze genen. NBC zoekt en vindt de samenwerking met leveranciers, brancheverenigingen, universiteiten, onderzoeksinstellingen, overheden en NGO’s. Door deze samenwerkingen maken we de branche nóg sterker richting de consument.

Zo volgen we trends op het terrein van voeding en gezondheid en spelen daarop in met onder andere brood.net, een online platform met een miljoenenbereik. En wanneer de branche onder vuur ligt in de (sociale) media, nemen wij het initiatief om een tegengeluid te laten horen.

Ook doen we onderzoek naar de gezondheidsaspecten van granen en werken we aan borging en productintegriteit. Op deze wijze verzekeren we ons ervan dat de consument elke dag blijft genieten van bakkerijproducten.