Veilig & Gezond

Veilig, gezond en duurzaam werken is een heel belangrijk thema op de bakkerijvloer. Hoe houden we medewerkers binnen de bakkerijsector zowel mentaal als fysiek gezond? Hoe behouden we medewerkers in de bakkerijsector? Hoe gaan we om met mogelijke (gezondheids)risico’s op de werkvloer? Enkele specifieke projecten waar team Veilig & Gezond van NBC zich mee bezighoudt zijn:

  • Informatiecentrum grondstofallergie: door middel van een vierjaarlijks allergieonderzoek en voorlichting wordt getracht de kans op een grondstofallergie te verkleinen. Blij met stofvrij is het motto.

  • Helpdesk vitaliteitsregeling (de vitaliteitsregeling staat voor 80% werken, tegen 90% loon en 100% pensioenopbouw): beantwoordt alle vragen op het gebied van de regeling, organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert alle benodigdheden voor aanmelding, aanpassing of beëindiging van de regeling.

  • ATEX-handleiding: praktisch hulpmiddel om te voldoen aan de ATEX richtlijn, met als doel het risico op stofexplosie te minimaliseren.

  • Arbocatalogus voor industriële bakkerijen: platform met informatie over de risico’s in de industriële tak van de bakkerijsector.

  • RI&E voor industriële bakkerijen: gratis instrument voor de industriële tak van de bakkerijsector om invulling te kunnen geven aan de wettelijke verplichting tot het opstellen van een RI&E.

 

Meer informatie over alle projecten met betrekking tot veilig en gezond werken vindt u op:

https://bakbekwaam.nl/leidinggevenden/ Voor werkgevers in de bakkerijsector

en

https://bakbekwaam.nl/medewerkers/ Voor medewerkers in de bakkerijsector