NVWA extra alert op zoutgehalte en drogestof

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert momenteel extra op het zoutgehalte in verschillende soorten brood. Dat bericht krijgen wij van bakkers. Belangrijk dus dat uw producten voldoen. Toch mag u ook kritisch zijn richting de NVWA inspecteur als zij een monster meenemen uit uw bakkerij door te vragen waarom zij een product meenemen en waarop wordt getest.

Nut van contramonster

Vraag ook of u een contramonster kunt nemen. NBC kan dit contramonster, net als andere reguliere en microbiologische monsters, vervolgens snel en zorgvuldig laten onderzoeken. Op basis van deze uitslagen kunt u indien nodig bezwaar aantekenen tegen een eventueel voornemen tot boete-oplegging. Met een goede uitslag staat u sterker in eventueel latere bezwaarprocedures of wanneer u vragen krijgt over de betrouwbaarheid van uw werkwijze.

Hoe monstername door NBC precies werkt, lees u hier.

 

 

 

Terug naar nieuws