Microbiologisch onderzoek

Bent u benieuwd naar de microbiologische waarden van uw brood- en banketproducten? Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) helpt u om uw producten snel en zorgvuldig te laten analyseren.

Een microbiologisch monster moet representatief zijn wanneer het bij een laboratorium wordt ingeleverd. Dat schrijft de ISO 7128 voor, een norm die is gebaseerd op internationale afspraken. Het is een vereiste dat het monster zo snel mogelijk naar het laboratorium gaat en dat temperatuurschommelingen zowel tijdens opslag als transport worden voorkomen, om afsterving of groei van micro-organismen tegen te gaan. Om die reden is het invriezen van monsters voor microbiologisch onderzoek niet (meer) toegestaan, tenzij het om diepvriesproducten gaat. Het NBC behandelt de monsters die ze neemt in het kader van de Vrijwillige Hygiënebeoordeling en in het kader van certificering volgens de voorschriften van deze ISO-norm.

Vrijwillige hygiënebeoordeling
Wanneer een hygiëneadviseur van het NBC bij u is voor een hygiënebeoordeling, kan hij producten meenemen voor microbiologisch onderzoek. De voorschriften vereisen dat bij het transport van de monsters de temperatuur maximaal 8°C is. Het NBC hanteert zelfs een waarde van maximaal 5°C. De temperatuur wordt met behulp van dataloggers en een temperatuurdisplay gecontroleerd. Mocht achteraf blijken dat de temperatuur tijdens het transport of de daaropvolgende opslag op enig moment te hoog is geweest, dan worden de monsters afgekeurd en hoeft u geen kosten te betalen. Het NBC overlegt dan met u wanneer wij een nieuw monster bij u zullen ophalen.

De monsters worden beoordeeld bij het laboratorium Merieux in Ede. Binnen 8 tot 15 dagen heeft u de uitslagen in huis. Hierin staat vermeld of u voldoet aan de geldende normen voor producten, zoals die in de Hygiënecode voor de brood- en banketbakkerij staan vermeld.

Contramonsters
Wanneer de inspecteur van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) microbiologische of chemische monsters van uw producten neemt, laat hij op uw verzoek een duplomonster voor u achter. Door zorgvuldig met het monster om te gaan, kunt u dit door het NBC laten analyseren en onze resultaten vergelijken met de uitslag van de VWA. Waar nodig is het in dat geval mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen een eventueel voornemen tot boeteoplegging. De uitslag is in elk geval bruikbaar om de werking van uw voedselveiligheidssysteem te controleren. Met een goede uitslag staat u sterker in eventuele latere bezwaarprocedures of wanneer u vragen krijgt over de betrouwbaarheid van uw werkwijze.

Let u bij het in bewaring nemen van een contramonster op de volgende zaken:
• Vraag de VWA-inspecteur direct of het gaat om een chemisch of een microbiologisch onderzoek.
• Gaat het om chemisch onderzoek, bewaar het monster dan in de vriezer. U kunt beslissen of u een contra-analyse wilt laten uitvoeren nadat u de VWA-uitslag heeft ontvangen.
• Gaat het om microbiologisch onderzoek, vraag de VWA dan op welke micro-organismen het monster wordt onderzocht. Bewaar het monster vervolgens bij voorkeur bij een temperatuur van tussen de 0°C en 5°C (bijvoorbeeld in een nulgradenkast of een koelcel van 4°C) en als dit niet mogelijk is, bij maximaal 7°C. Neem daarna direct contact op met NBC.

Wanneer u NBC inlicht, halen we het contramonster zo snel mogelijk bij u op, zodat het monster binnen 24 uur kan worden geanalyseerd. Dit kan op de volgende manieren:
• Een hygiëneadviseur haalt het contramonster op omdat hij in de buurt is. Het monster wordt dan de volgende dag geanalyseerd.
• Bemonsteraars van het microbiologisch laboratorium halen het monster op als ze in de buurt zijn. Het monster kan dan soms nog dezelfde dag of anders de volgende dag worden geanalyseerd.
• Een koerier van NBC komt ’s avonds langs als de ondernemer op de route woont.

Analyse
Alle microbiologische monsters worden binnen 36 uur na monstername geanalyseerd. Wanneer er geen bijzonderheden zijn, ontvangt u de uitslag per post binnen 8 tot 15dagen.

Laat regelmatig monsters nemen van uw brood- en banketproducten en vraag het NBC microbiologisch onderzoek uit te voeren. Zo bent u er altijd van op de hoogte of uw bedrijfsproces daadwerkelijk in orde is. Veilig voor u én voor uw klant!

Hygiëne adviseurs

Hulp nodig bij uw hygiëne? Onze adviseurs helpen u graag verder. 

klantenservice@nbc.nl
0317 47 12 12

Documentatie

Gerelateerde diensten

Hygiëne-advies
Hygiëne staat centraal in uw bedrijfsvoering en u werkt volgens de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Maar hoe weet u zeker dat u aan de huidige wettelijke eisen blijft voldoen? Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) helpt u graag met Hygiëne advies.
Lees meer
Hygiënecodecertificering
Stichting Voedsel veiligheidsinspectie Wageningen (SVVW) toetst bedrijven op de Hygiënecode. Deze stichting is belast met de certificering van bedrijven op de Hygiënecode. In dit kader werkt SVVW samen met ISACert; deze geaccrediteerde instelling mag van de Raad voor Accreditatie internationaal erkende certificaten verstrekken.
Lees meer
Hygienetool.nl
Wilt u af van hygiëne registraties op papier? Of er beter zicht op houden of registraties in uw filialen adequaat uitgevoerd en opgevolgd worden? Registraties op orde hebben is belangrijk voor hygiënisch en voedselveilig werken, maar tijdrovend. En een klusje dat er gemakkelijk bij in schiet. De hygienetool.nl, geeft u méér controle op uw hygiëneregistratie in mínder tijd!
Lees meer
NBC en NBA KennisWorkshops
Een goed product verkopen alleen is niet voldoende. U zult uw klant moeten overtuigen van uw meerwaarde. En daar hebben uw winkel- en productiemedewerkers een groot aandeel in. De kennisworkshops van NBC en NBA vertalen lastige materie naar praktische informatie waar uw medewerkers de klant met alle zekerheid te woord kunnen staan.
Lees meer

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten