Vernieuwde ATEX-handleiding

In iedere bakkerij is er door de aanwezigheid van meelstof mogelijk sprake van explosiegevaar. Om dit risico tot een minimum te beperken, zijn maatregelen nodig volgens de ATEX-richtlijn. Met de vernieuwde ATEX-handleiding voor de bakkerij en zoetwarenindustrie loopt u alles in één keer na.

In de nieuwe versie van de ATEX-handleiding is een flinke slag gemaakt in de gebruikersvriendelijkheid. De handleiding is gratis beschikbaar via www.veiligengezond.nl/atex. U vindt hier algemene informatie over wat ATEX is en hoe het werkt en de handleiding voor ambachtelijke bakkerijen en voor industriële bakkerijen. Voor ambachtelijke bakkerijen volstaat een risico-inventarisatie met een plan van aanpak voor eventuele aanpassingen die nog moeten worden gedaan. Voor industriële bakkerijen en ook voor hele grote ambachtelijke bakkerijen, spelen er andere en grotere risico’s. Voor deze bakkerijen moet een Explosie Veiligheidsdocument worden opgesteld. Op de website kunt u gemakkelijke terugvinden welke handleiding voor u van toepassing is. U kunt de handleiding vervolgens naar uw computer downloaden en opslaan. Zo kunt u alle schema’s op uw computer invullen, of eventueel uitprinten en op papier invullen.

  1. Loop de hele handleiding door. Als iets niet van toepassing is, ga dan naar het volgende onderdeel.
  2. Vul alle acties in die uit de schema’s volgen en verzamel die.
  3. Zijn er nog installaties die niet in de handleiding zijn opgenomen? Dan moet u deze zelf nog apart inventariseren.
  4. Maak een plan van aanpak om de acties tot uitvoering te brengen.

Als u alles heeft ingevuld heeft u een compleet overzicht en weet u precies wat u eventueel nog moet doen. Als u een plan van aanpak (ambachtelijke bakkers), ofwel een Explosie Veiligheiddocument (industriële bakkers) heeft opgesteld, voldoet u aan de wetgeving. Let op: ATEX is een verplicht onderdeel van de RI&E. Heeft u een EVD dat op de vorige handleiding is gebaseerd? Dan moet u deze updaten.

Terug naar nieuws