Verminderd toezicht NVWA door acceptatie zelfcontrolesysteem SVVW

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft aangegeven voldoende vertrouwen te hebben in het hygiënebeoordelingssysteem waarmee de SVVW werkt en accepteert hiermee dit zelfcontrolesysteem. Door deze acceptatie komen bedrijven die voldoen aan de door de SVVW  gestelde normen in aanmerking voor verminderd toezicht van de NVWA.

De diensten van de SVVW bestaan uit het beoordelen van  bakkerijen op de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. SVVW voert onaangekondigde inspecties uit waarbij alle elementen van een goedgekeurde hygiënecode worden getoetst. Bemonstering van producten voor toetsing aan de microbiologische criteria van de hygiënecode is onderdeel van de inspectie.

Positieve beoordeling
Na inspectie ontvangt de ondernemer een rapportage met de constateringen en eventuele aandachtspunten. De ondernemer moet zelf maatregelen benoemen en doorvoeren naar aanleiding van de aandachtspunten uit de inspectie. SVVW controleert vervolgens of de situatie voldoende is verbeterd. Alleen bedrijven die voldoen aan de norm (zoals vastgelegd in het protocol van de SVVW) komen in aanmerking voor verminderd toezicht van de NVWA.

De NVWA zal het werk van de SVVW blijven controleren en tijdens een steekproef enkele bedrijven bezoeken. Op langere termijn en bij aanhoudend vertrouwen zullen de namen van bedrijven met een positief resultaat op de website van de NVWA vermeld worden. Daarmee wordt aangegeven dat deze bedrijven goed scoren op hygiëne in combinatie met procesbeheersing en dus boven het minimum vereiste niveau uitstijgen. Voorwaarde is wel dat ondernemers aan SVVW vooraf toestemming geven om de resultaten van de inspecties aan de NVWA te verstrekken.

De NVWA maakt onderscheid in ambachtelijk en industriële bakkerijen. Het verminderd toezicht geldt alleen voor ambachtelijke bakkerijen.

Trend meer zelfcontroles
De NVWA stuurt steeds meer aan op zelfcontrole. Daarmee wil ze meer informatie over naleving bewerkstelligen. Als ondernemers  bewijzen dat ze met een zelfcontrolesysteem een voldoende hoog niveau van naleving van wet- en regelgeving bereiken, dan blijft de NVWA meer op afstand en zullen de inspecteurs van de NVWA  minder inspecties uitvoeren.

De inspecties van de SVVW zijn betaalde diensten. Brood- en banketbakkerijen die in aanmerking willen komen voor verminderd toezicht van de NVWA nemen contact op met de Klantenservice van de SVVW via 0317 –  47 12 70.

Terug naar nieuws