Startschot ontbijtonderzoek kinderen

Het Nationaal Schoolontbijt, Rotterdam Lekker Fit en Unilever hebben samen het initiatief genomen tot een wetenschappelijk onderbouwd ontbijtonderzoek in de gemeente Rotterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen UR en moet uitwijzen hoe kinderen gestimuleerd kunnen worden tot vaker en gezond ontbijten. 

Donderdag 22 januari heeft de kick-off van het onderzoek plaatsgevonden in het gemeentehuis van Rotterdam waar professor Hans van Trijp (Wageningen UR) het onderzoek aan de aanwezigen heeft toegelicht. Bij de kick-off waren naast de initiatiefnemers onder andere kinderen aanwezig van een basisschool uit Rotterdam, wethouder Adriaan Visser (Gemeente Rotterdam)  en Paul Rosemöller (voorzitter van Jongeren Op Gezond Gewicht). Paul Rosenmöller: ’’Een goede dag begint met een gezond ontbijt. En dat telt dubbel als je opgroeit. Met een lege maag kun je niet leren en als je het ontbijt overslaat, grijp je eerder naar ongezonde tussendoortjes”. 

Het ontbijtonderzoek zal worden gehouden op vier basisscholen in de wijk Hillesluis en Bloemhof en zal moeten uitwijzen hoe kinderen in de basisschoolleeftijd gestimuleerd kunnen worden om vaker en gezonder te ontbijten. Voorafgaand aan het daadwerkelijke onderzoek, vindt een voorstudie plaats om het huidige ontbijtgedrag van kinderen in de genoemde wijken in kaart te brengen. Hierbij worden ook gesprekken met ouders en experts gevoerd. De gegevens uit dit vooronderzoek worden gebruikt om programma’s te ontwikkelen die zullen worden toegepast tijdens het hoofdonderzoek.  

Als het onderzoek succesvol is zal worden gekeken of een uitrol naar de rest van Nederland mogelijk is. 

* De vier Lekker Fit! scholen die deelnemen aan het onderzoek zijn:
Willem van Oranje / Savornin Lohman, Piramide, Theresiaschool en Bogermanschool

Terug naar nieuws