Sector blijft investeren in kennis

WAGENINGEN, 26 augustus 2013 - Het afschaffen van de meelheffing zorgt ervoor dat het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) vanaf 1 januari 2014 meer op eigen benen komt te staan. Dat wil echter niet zeggen dat de sector stopt met investeren in de toekomst. Het opbouwen en uitdragen van kennis over bakkerijproducten met name in relatie tot gezondheid blijft ook de aankomende jaren een van de belangrijkste collectieve activiteiten. Andere collectieve activiteiten verdwijnen.

Naast de hierboven genoemde kernactiviteit blijft NBC actief met diensten als Bakker met Ster, productbeoordeling & -advies en hygiëne-inspecties & -advies. Hiervoor geldt echter dat, net als nu, de gebruiker betaalt.

Het afschaffen van de meelheffing is het gevolg van het nieuwe denken van de overheid. Branches, bedrijven en kenniscentra krijgen andere taken en worden, meer dan voorheen, mede verantwoordelijk voor een evenwichtige en gezonde samenleving. Het onlangs opgestarte Topsectorenproject is hiervan een goed voorbeeld. In dit project werkt NBC, in opdracht van de sector, samen met bedrijfsleven en universiteiten om de gezondheidseffecten van volkoren verder te onderzoeken.

Kennis is macht
Kennis is macht en dat geldt zeker ook voor de bakkerijbranche. Dit betekent dat bestaande kennis niet verloren mag gaan, maar ook dat er nieuwe kennis nodig is om de positie van brood, en daarmee de bakkerijsector, verder te versterken. Hiervoor werkt  NBC steeds vaker en nauwer samen met partijen als het Voedingscentrum en andere instellingen op het gebied van voeding en gezondheid. Voor de ondernemers in de branche is het goed te weten dat NBC zich, in opdracht van de branche, met deze kennis blijft inzetten om de kwaliteit en het imago van de bakkerijbranche te bevorderen. Het Kennisloket van NBC is dan ook na 1 januari 2014 gewoon beschikbaar. 

Marketing & Voorlichting
Naast de samenwerking op het gebied van kennis zet NBC in 2014 ook een aantal activiteiten voort op het terrein van Marketing & Voorlichting. Deze activiteiten worden betaald uit deelnamegelden in plaats van collectieve heffingsgelden. Een voorbeeld hiervan is Bakker met Ster, waarbij NBC ook de samenwerking zoekt met andere versbranches.  De activiteiten van Voorlichtingsbureau Brood als campagnes en consumentenvoorlichting verdwijnen. NBC blijft echter wel betrokken bij onderwerpen als voedselveiligheid en gezondheid. Wat marktcijfers betreft ligt de focus in 2014 uitsluitend op lokaal marktonderzoek.  

Productbeoordeling & Procesadvies
De afdeling Productbeoordeling & Procesadvies is en blijft een belangrijk onderdeel van NBC. Ook hier geldt dat de gebruiker betaalt. Naast het bestaande dienstenpakket zal  gekeken worden om de communicatie rondom de opgedane kennis te verbeteren en meer te  delen met de ondernemers ‘kennis terug in de bakkerij’. Daarnaast zal de consument meer dan in het verleden centraal worden gesteld.

Hygiëne-inspectie & -advies
De activiteiten die NBC uitvoert op het gebied van hygiëne-inspectie en -advies worden verder uitgebouwd, primair in de bakkerij maar ook met een uitrol naar andere versbranches. Dit gebeurt nu al in de groepen horeca, ijs en slagerij.

Examencentrum
Over de taken van het Examencentrum voert NBC overleg met de Nationale Bakkerij Academie (NBA). Daarmee kunnen mogelijk deze activiteiten centraal worden ondergebracht bij deze organisatie.

Compacte organisatie
De nieuwe focus van NBC heeft consequenties voor de gehele organisatie. Hierdoor  zullen bestaande arbeidsplaatsen vervallen. Voor de betrokken medewerkers is een sociaal plan opgesteld. De expertise van NBC blijft ook in de nieuwe samenstelling behouden en vormt een goede basis voor een sterk kenniscentrum in de toekomst.

Terug naar nieuws