Overgang beheer SpecsPlaza naar NBC

Met ingang van 1 januari 2014 heeft NBC het beheer van de databank SpecsPlaza overgenomen van het Productschap Akkerbouw. Daarmee zijn zowel de helpdesk als de backoffice van SpecsPlaza bij NBC ondergebracht. De overdracht door het Productschap verloopt in goede harmonie. Het streven is dat leveranciers en gebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden van de daadwerkelijke overdracht. Op dit moment kunnen we het volgende melden:

  • De tarieven voor 2014 worden niet verhoogd;
  • De vertrouwelijkheid van de gegevens in de databank is door NBC schriftelijk gegarandeerd;
  • Er wordt gewerkt aan een vervanging voor de website BakkerijPlaza, waarop alle relevante informatie over SpecsPlaza voor gebruikers en leveranciers te vinden zal zijn;
  • De website BakkerijPlaza blijft voorlopig bestaan, maar wordt niet meer actueel gehouden;
  • Q-Ray blijft verantwoordelijk voor aanpassingen in de structuur/functionele velden van de database en de koppelingen die daarmee door externe partijen worden gemaakt;
  • NBC behandelt verzoeken voor aanpassing van de lijst met uniforme ingrediëntenbenamingen en codelijsten en verzoeken voor aanpassing van product- en declaratienamen op dezelfde wijze als het Productschap dat deed;
  • De fysieke verhuizing van de database van het Productschap naar NBC is gepland voor eind februari. Dit zal voorafgegaan worden door een testfase en bij de daadwerkelijke overzetting zal de database tijdelijk (naar verwachting maximaal 1 dag) uit de lucht zijn – gebruikers worden daarover vanzelfsprekend tijdig geïnformeerd;
  • NBC zal zich inspannen het aantal gebruikers van SpecsPlaza te vergroten;
  • Als er voldoende agendapunten zijn voor een bijeenkomst met de Werkgroep SpecsPlaza zal een datumbriefje worden verstuurd om een bijeenkomst te plannen.
  • In de tussentijd zullen gebruikers middels nieuwsbrieven geïnformeerd worden over de voortgang en relevante onderwerpen en actiepunten.
Terug naar nieuws