Onderzoek naar het verleiden van consumenten

Ook het derde topsectorenproject ‘basisvoedingsmiddelen en gedragsinterventies in relatie tot behoud van gezondheid’ is recent van start gegaan.  Dit topsectorenproject richt zich (1.) op de effecten van het eten van basisvoedingsmiddelen op de gezondheid en de vitaliteit en (2.) op de wijze hoe we consumenten kunnen aanzetten (verleiden) tot het nuttigen van meer basisvoedings-middelen, met name brood. Bij het project zijn naast NBC, ook FrieslandCampina en de universiteiten Wageningen (WUR) en Groningen (UMCG) betrokken.

Het topsectorenproject basisvoedingsmiddelen (afkorting) duurt in totaal 4 jaar. Het project bestaat in principe uit twee afzonderlijke deelprojecten die in een latere fase weer aansluiting zullen vinden. Het eerste deelproject kijkt, zoals ook hierboven genoemd,  naar de effecten van het eten van basisvoedingsmiddelen op de gezondheid en vitaliteit van consumenten. Dit deel ligt in handen van FrieslandCampina en de universiteit Groningen. Het tweede deel, het verleiden (‘nudgen’) van de consument wordt uitgevoerd door NBC samen met de universiteit Wageningen.

Het eerste jaar (2013) zal worden gebruikt om op kleine schaal diverse ‘nudges’ (verleidings-technieken) te onderzoeken. Dit zal gebeuren in een beperkt aantal supermarkten, bij een aantal bakkerswinkels en bij scholen. Deze ‘nudges’ zullen later, in een meer definitieve fase, verder worden onderzocht. In dat stadium zullen ook cateraars bij het project worden betrokken.

Tegelijkertijd zal met een testpanel de effecten van het eten van basisvoedingsmiddelen op de gezondheid worden onderzocht. Hiervoor wordt een panel gebruikt van de universiteit Groningen. De gegevens uit de twee deelgebieden zullen uiteindelijk worden samengevoegd en gekoppeld aan een segmentatiesysteem met achterliggende demografische en socio-economische databases, waar alle huishoudens in Nederland zijn vertegenwoordigd. Hierdoor kunnen de effecten worden achterhaald op de totale Nederlandse bevolking.

Voor vragen omtrent dit project kunt u contact opnemen met f.janssen@nbc.nl 

Terug naar nieuws