Nu ook: een wereldwijde definitie van volkorenproduct

Het wereldwijde netwerk Whole Grain Initiative heeft een definitie van volkorenproduct gepresenteerd. Daarmee is er wereldwijd een standaard gezet over wanneer we een product volkoren noemen. Dat lijkt niet zo bijzonder. Tenslotte hebben we in Nederland wetgeving die stelt dat volkorenbrood voor 100% uit volkorenmeel moet bestaan. Dit blijft ook gewoon gelden. Maar in andere landen op de wereld is volkoren helemaal niet zo prominent aanwezig. Niet in het eetpatroon en niet in overheidsbeleid of wetgeving. Kijkend naar de gezondheidsvoordelen van volkoren is het belangrijk dat onderzoekers, industrie en overheid wereldwijd op één lijn zitten.

Lokaal geldende striktere regels zijn leidend. Maar deze definitie van WGI geeft voedselproducenten richtlijnen voor productformulering, zorgt voor een uniforme basis voor (wetenschappelijk) onderzoek en het zal uiteindelijk consumenten helpen om geïnformeerde keuzes te maken. Want dat is het doel van WGI: de consumptie van volkorengranen vergroten.

Wat is de volkorenproduct definitie van WGI?

Een product mag als volkoren aangeduid worden als het ten minste 50% volkoren ingrediënten op basis van het drooggewicht bevat. Het product (drooggewicht) bestaat dan voor het grootste gedeelte uit volkoren ingrediënten. Ook zijn binnen het netwerk afspraken gemaakt over wanneer en op welke manier ‘volkoren’ op de verpakking mag. 

Deze definitie van Whole Grain Initiative wordt gesteund door internationale partijen als HealthGrain Forum, International Association for Cereal Science and Technology (ICC) en Cereals & Grains Association.

Lees hier de volledige definitie en bijbehorend achtergronddocument.

Wat betekent dit voor Nederlandse volkorenproducten?

Voor volkorenbrood hiet zo veel. In Nederland kennen we strengere wettelijke eisen voor deze aanduiding. Brood mag alleen volkoren genoemd worden wanneer het meelbestanddeel voor 100% uit volkoren bestaat.

Voor producten anders dan brood is deze internationale definitie van volkorenproduct wel van belang. Voor bakkerijproducten raadde de sector al langer aan om ten minste 50% volkorenmeel te gebruiken vanwege de positieve effecten voor de volksgezondheid en de verwachtingen van de consument. Dit geldt nu ook voor andere graanproducten, bijvoorbeeld pasta. 

Niet alle landen kennen nationale wetgeving voor volkoren of er wordt een lager percentage volkoren vereist. In dergelijke landen speelt de definitie een grotere rol. Het betekent ook dat in de landen om ons heen, als het goed is, het volkorenaandeel in producten opgehoogd wordt.

Rol NBC

NBC is al jaren betrokken bij HealthGrain Forum en ICC; internationale netwerken met universiteiten, onderzoeksinstituten en industriële partijen die geïnteresseerd zijn in granen en graanproducten. In deze netwerken leren we van alles over verschillende granen en hun (gezondheids)eigenschappen. Via deze netwerken heeft NBC meegedacht in de totstandkoming van de definitie. Niet zozeer omdat dit noodzakelijk is in Nederland – er is immers duidelijke wetgeving – maar omdat het relevant voor de positie van Nederlandse bedrijven in het internationale speelveld.  

 

Terug naar nieuws