Nieuwe aanvullende module op de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij

WAGENINGEN - Om volledig te voldoen aan de wettelijke hygiëneregels, is er een aanvullende module op de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij geschreven. Het gaat om een module met eisen die gelden voor bedrijven in de categorie ‘industrie’. Het ministerie van VWS heeft de aanvullende module officieel goedgekeurd. 

Nieuwe eisen
In de module staan drie nieuwe onderwerpen centraal:

Het beheersen van gevaren in grondstoffen
Aan grondstoffen kunnen verschillende chemische en microbiologische gevaren zitten. U dient aan te kunnen tonen of de veiligheid van de grondstoffen aantoonbaar is geborgd.

Het beheersen van microbiologische criteria 
De veiligheid van levensmiddelen kan getoetst worden aan de hand van microbiologische waarden. Aan de toetsing worden eisen gesteld. Deze eisen zijn een invulling van de Verordening 2073/2005 inzake microbiologische criteria. 

Eisen voor inkoop en verwerking van (producten met) rauwe ingrediënten van dierlijke oorsprong (EG-erkenning)\
Dit geldt voor alle bedrijven die volgens de beslisboom van de NVWA een EG-erkenning nodig hebben.

Op wie is de module van toepassing?
De nieuwe module is van toepassing op bedrijven die vallen onder de categorie ‘industrie’. Voor de hygiënecode geldt de volgende definitie voor ‘industrie’: bedrijven die meer dan 50% van hun producten leveren aan derden, óf een erkenning hebben voor de verwerking van (producten met) rauwe ingrediënten van dierlijke oorsprong. Afhankelijk van de aard van de activiteiten en producten moet een bedrijf geheel of gedeeltelijk voldoen aan de eisen uit de aanvullende module. Ga direct naar de handige beslisboom die ondernemers inzicht geeft wanneer de module van toepassing is. 

Inzien module
Elk bedrijf dat de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij afneemt bij het Nederlands Bakkerij Centrum ontvangt de aanvullende module. Bedrijven die het Hygiënecodeboek hebben, ontvangen de aanvulling op papier, bij de digitale code is de module inmiddels toegevoegd. De module is te vinden als paragraaf 4.7. Bedrijven die de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij nog niet afnemen, kunnen daarvoor terecht bij het Nederlands Bakkerij Centrum.

Terug naar nieuws