Nederland en België verleiden consument in broodoffensief

Het imago van brood heeft de laatste jaren veel te verduren gehad. In zowel Nederland als België staat het broodvolume al enkele jaren onder druk. Het Nederlands Bakkerij Centrum heeft in opdracht van de Nederlandse en Belgische bakkerijbranches een plan opgesteld om brood weer in een positief daglicht te zetten. Hiervoor is een Europese subsidieaanvraag voor 2017 t/m 2019 gedaan. 

‘Brood. Een goed verhaal’
Het teruglopende broodvolume en een dalend broodimago vormen een gelijke problematiek in Nederland en België. Brood wordt door de consument voor lief genomen. Binnen het gezamenlijke plan worden consumenten verleid om brood weer te gaan waarderen en er (weer) van te gaan houden. De campagne richt zich op de ‘boodschappers’ in elk huishouden. Dat zijn grofweg mensen van 20 – 55 jaar, veelal vrouwen. De slogan luidt: ‘Brood. Een goed verhaal’.

Met aantrekkelijk beelden, maar ook met feiten en waarheden over brood worden consumenten verleid. In Nederland worden daarvoor televisiecommercials ingezet en in België hoofdzakelijk radiocommercials. Daarnaast zal in beide landen een uitgebreide online campagne starten met video’s, activaties en inzet van sociale media. De campagne wordt ondersteund door www.brood.net in Nederland en www.broodengezondheid.be en www.painetsante.be in België. Deze sites worden door het NBC beheerd.

Aanvraag EU Subsidie
De uitgebreide campagne, die 3 jaar zal duren, is afhankelijk van de toekenning van een Europese subsidie. Dit najaar wordt bekend of de subsidie ook daadwerkelijk toegekend wordt. 

Samenwerking
Nooit eerder is er op deze schaal samengewerkt tussen de Nederlandse en Belgische bakkerijbranche. De Nederlandse participanten zijn: NVB, NBOV en NeBaFa. Vanuit België zijn de FGBB (Federatie van Grote Bakkerijen in België), UNIFA (vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van grondstoffen voor bakkerij, patisserie, chocolatiers en ijsbereiders) en KVMB (Koninklijke Vereniging van Belgische Molenaars) betrokken. Recent heeft ook Bakkers Vlaanderen (ambachtelijke bakkerijen) aangegeven zich bij de aanvraag aan te willen sluiten.

Terug naar nieuws