Nederland en België slaan handen ineen voor imago campagne brood

Het imago van brood staat onder druk. Niet alleen in Nederland, maar ook in België lopen verkopen gestaag terug. De achterliggende problematiek is hetzelfde, wat  een gezamenlijke aanpak logisch maakt. Goede nieuws is dat Europese subisidiestromen sinds dit jaar ook voor brood kansen bieden. Op  initiatief van NBC hebben de branches in Nederland en België besloten samen de uitdaging aan te gaan om subsidie binen te halen voor een driejaren imago campagne in 2017-2019. 
Ondanks dat er al duizenden jaren brood wordt gegeten en het onderdeel uitmaakt van onze eetcultuur staat brood de laatste jaren onder druk. Niet alleen in Nederland wordt minder brood geconsumeerd, ook in België wordt een bijna gelijke afname waargenomen.
Deze daling heeft onder andere te maken met een veranderend eetpatroon, een hoger gezondheidsbewustzijn, een afname in het vertrouwen in brood en een groter aanbod van ‘brood’ alternatieven.
Succesvol initiatieven
De afgelopen jaren hebben de branches niet stilgezeten. In Nederland kreeg het Voorlichtingsbureau Brood een grotendeels online opvolging door de website brood.net nieuw leven in te blazen. Deze website wordt meer dan een half miljoen keer bezocht per jaar. Ook via sociale media bereikt brood.net een groot en breed publiek. In België werd in 2015 gelijksoortige website gelanceerd, namelijk broodengezondheid.be. Beide projecten worden uitgevoerd door het NBC.
In 2015 startte het NBC in opdracht van de NVB  de campagne ‘Brood. Wat zit daarin?’. Het doel van de campagne was om het aantal twijfelaars over brood terug te dringen. In documentair stijl gingen foodbloggers het gesprek aan met wetenschappers, diëtisten, bakkers en molenaars. Dit is vertaald in mini-documentaires en antwoordvideo’s die online zijn ingezet om de broodtwijfelaar zelf een mening te laten vormen. Het resultaat? Het aantal twijfelaars werd teruggebracht van 18% naar 15%. 
‘Enjoy, it’s from Europe’
De gelijke problematiek in Nederland en België en de bestaande initiatieven gaven aanleiding om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om het imago van brood te versterken. De EU biedt mogelijk uitkomst in de vorm van gelden ter promotie van Europese landbouw en voedingsproducten. 
Het betreft hier een ‘multiprogramma’ (minimaal 2 landen) waarbij 20% private inleg aangevuld wordt door 80% subsidiegelden vanuit de Europese Unie. In zo’n programma moeten minimaal twee landen gezamenlijk een plan voor een subsidieaanvraag indienen. Dit alles valt onder het programma ‘Enjoy, it’s from Europe’. De aanvraag geldt voor de jaren 2017 t/m 2019.
Het draagvlak is groot
Naast de NBOV en NVB zijn ook diverse Belgische branchepartijen betrokken. Zo hebben de FGBB (industriële bakkers), UNIFA (toeleveranciers) en KVBM (molenaars) hun commitment gegeven. Inmiddels is het proces om tot de aanvraag te komen in volle gang. De verwachting is dat Europa dit najaar uitsluitsel geeft over de subsidie welke een flinke impuls zal geven aan de communicatie over brood in Nederland en België voor de komende drie jaar. 
Terug naar nieuws