NBC en Wageningen Universiteit samen voor een gezonder eetpatroon

Veel gezondheidsproblemen ontstaan door ongezond eten en andere slechte gewoontes (gedrag). Zo zijn er in de afgelopen decennia veel chronische welvaartsaandoeningen ontstaan die rechtstreeks toe te kennen zijn aan slechte eetgewoontes en gedrag van mensen. Als gevolg hiervan ontbeert men de goede voeding die een belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan zowel het voorkomen als genezen van ziektes.

Mensen weten vaak wel wat gezonde voeding is, maar maken desondanks niet altijd de meest verstandige keuze. Binnen werkpakket 2 van het project “Basisvoedingsmiddelen en gedragsinterventies” wordt gezocht naar methodes om consumenten te verleiden tot gezond gedrag met betrekking tot basisvoedingsmiddelen. De focus ligt hierbij op (volkoren) brood, maar ook groente, fruit en zuivel kunnen in dit project onderzocht worden.

'Nudging'
De techniek die ingezet wordt staat bekend onder de naam “nudging”. Nudging houdt in dat de consument verleid wordt tot bepaalde keuzes, zonder de keuzevrijheid weg te nemen. Daarbij wordt er ingespeeld op het feit dat mensen keuzes veelal onbewust maken. Eén van de manieren waarop dit kan is door het ene (gezonde) product aantrekkelijker te maken dan het andere (ongezonde) product. De aantrekkelijkheid beperkt zich niet tot esthetische aspecten van een product, maar kan ook de plek in het schap zijn waardoor het product meer of minder bereikbaar wordt voor de consument, , of de plek van het product binnen de totale productcategorie.

In de eerste fase van het project wordt onderzocht hoe we de consument kunnen verleiden tot het kiezen en consumeren van volkorenbrood. Dit gebeurt op scholen, bij de ambachtelijke bakker, in de supermarkt en in een bedrijfskantine. Om keuzes beter te kunnen begrijpen en voorspellen wordt ook onderzoek gedaan in een virtuele omgeving, zoals een virtuele supermarkt.
In een latere fase van het project zullen de resultaten van werkpakket 2 worden gecombineerd met die van werkpakket 1, wat gericht is op gepersonaliseerde informatie voorziening, waardoor het effect van gezonde voeding en een gezonde leefstijl op een relevante manier zichtbaar gemaakt wordt voor de consument.

Dit project ontwikkelt effectieve op de individu gerichte gezondheid-strategieën die significant bijdragen aan gezondheidsbehoud, gebaseerd op eetpatroon met nutriëntrijke basisvoedsel-producten (samenspel van nutriënten) en duurzaam aangepast gedrag op individueel niveau. Daarnaast ontwikkelt dit project innovatieve communicatie- en marketingconcepten gebaseerd op sociale marketing en nudging, die doelgroep specifiek aanzetten tot gezonder (eet)gedrag.

Terug naar nieuws