NBC directeur Flip van Straaten kondigt vertrek aan

Persbericht 

Dhr. Flip van Straaten heeft te kennen gegeven terug te willen treden als statutair directeur van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC), om zodoende meer tijd vrij te kunnen maken voor eigen activiteiten. De Raad van Commissarissen betreurt dit besluit, maar heeft zijn ontslagaanvraag geaccepteerd.

De Ondernemingsraad en het voltallige personeel van het NBC zijn vandaag geïnformeerd. Er zal op korte termijn gestart worden met de wervingsprocedure, om zorg te dragen voor een goede en bekwame opvolging. 

De definitieve datum van uitdiensttreding is nog niet bepaald, en is mede afhankelijk van de datum indiensttreding van de nieuwe NBC directeur. We zijn Flip zeer erkentelijk voor deze flexibele opstelling. Op het moment dat de datum van uitdiensttreding bekend is, zal er ook gecommuniceerd worden omtrent tijdstip, locatie, en wijze waarop het NBC, en de branche, voornemens zijn om afscheid te nemen van Flip.

Voor eventuele aanvullende vragen kunt u contact opnemen met één van onderstaande vertegenwoordigers van de Raad van Commissarissen:

  • J. den Otter (NBOV) (E: jos@josdenotter.nl)
  • S.H. Jellema (NVB) (E: jellema@bakkerij-faber.nl)

Bekijk ook dit artikel van Bakkerswereld waarin Flip van Straaten zijn vertrek toelicht.

Terug naar nieuws