NBC, daar neem je kennis van!

Het Nederlands Bakkerij Centrum heeft haar communicatie richting de bakker nieuw elan gegeven. Met een nieuwe website, duidelijke slogan en een toekomstbestendige visie begint NBC het nieuwe jaar aan haar goede voornemen om alle bakkers sterker te maken.

“De consument ziet de bakker (groot en klein) als betrouwbaar en geniet dagelijks van bakkerijproducten omdat ze passen in een moderne levensstijl.” Dat is de nieuwe visie van NBC. De visie stelt het belangrijkste uitgangspunt van de bakkerij centraal: de consument.

De drie activiteiten die NBC onderneemt en bijdragen aan het bereiken van dit ultieme doel zijn:

  • De marktpositie van bakkerijondernemers versterken door het delen van kennis via (online) kennisartikelen of diensten zoals productbeoordeling, procesadvies, hygiëne- advies, workshops, lokaal marktonderzoek etc.
  • Brancheorganisaties ondersteunen met kennis en expertise. Bijvoorbeeld op het gebied van zoutmonitoring en het Bureau Veilig & Gezond in de bakkerij.
  • Consumenten overtuigen van de positieve waarden van de sector en haar producten via bijvoorbeeld brood.net, issuemanagement en het Nationaal Schoolontbijt.

Nieuwe website
Een speerpunt binnen de vernieuwde communicatie is een nieuwe, moderne website waar alle bakkers makkelijk hun weg kunnen vinden. De website www.nbc.nl voorziet de bakker naast informatie over diensten en projecten in de nodige kennis. Door ruim 150 praktische kennisartikelen komt de bakker alles te weten wat voor hem belangrijk is. De website is opgebouwd rondom de 6 thema’s waar NBC de bakker mee kan helpen: Product, Proces, Voedselveiligheid, Productinformatie, Gezondheid en Marketing.

Bestel de brochure
Om de bakker een goed totaaloverzicht te geven hoe NBC kan helpen, is een nieuwe brochure gemaakt. Via www.nbc.nl/brochure kunnen bakkers deze gratis bestellen.

Als hét kennis- en adviescentrum voor de bakkerij is NBC altijd objectief en onafhankelijk en kijkt het met één oog naar de toekomst

NBC, daar neem je kennis van!

Terug naar nieuws