Nauwe samenwerking maakt NBC EN NBA slagvaardiger voor de branche

WAGENINGEN – Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) en de Nationale Bakkerij Academie (NBA) gaan intensiever samenwerken. Door het samenvoegen van expertises én een efficiëntere inzet van middelen willen zij beide organisaties slagvaardiger maken en zo de bakkerijbranche naar een hoger niveau brengen. Gistermiddag tekenden de directeuren van beide organisaties, Mirjam Kortekaas (NBC) en Carla Zwierstra (NBA) een overeenkomst om de samenwerking te bekrachtigen. Ook vertegenwoordigers van de brancheverenigingen NVB en NBOV én de werknemersorganisaties FNV en CNV steunen dit initiatief en zetten hun handtekening onder deze samenwerkingsovereenkomst. 

One-stop shop voor de branche

De samenwerking tussen NBA en NBC is er op gericht om vanuit een gezamenlijk (meerjaren)plan activiteiten op te zetten, met als doel de bakkerijbranche naar een hoger niveau te brengen. Dit doen ze door het verbeteren van:

  • Het kennisniveau van de bakkerij en medewerkers (door training, opleiding en onderzoek)
  • De doorstroom en vitaliteit van medewerkers
  • Het imago van de sector

Over de concrete aanpak zegt Mirjam Kortekaas: “We gaan vooral activiteiten beter op elkaar laten aansluiten, zowel op thema’s als ook timings. Activiteiten die we nu doen vanuit subsidie door het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf, zoals kennisartikelen, workshops en trainingen, liggen vaak in elkaars verlengde, zonder dat we de samenwerking opzochten. Dat we onze activiteiten bundelen is een logische stap, aangezien we in dezelfde markt opereren en onze mensen bij dezelfde ondernemers komen. Zo krijgt de ondernemer het beste van twee werelden. Andersom kunnen wij bakkers beter bedienen en doorverwijzen naar de juiste dienst of training. We bieden de bakker eigenlijk een one-stop shop. Daarnaast maken we meer gebruik van elkaar faciliteiten en middelen, zodat we (kosten)efficiënter kunnen werken.”

Carla Zwierstra ziet voor de toekomst meer mogelijkheden: “Samen kunnen we effectiever trends en ontwikkelingen in de markt signaleren en daarop nieuwe producten en/of diensten ontwikkelen.”

De samenwerkingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd. Per jaar worden gezamenlijk de thema’s, activiteiten en projecten bepaald.

Logische stap

Met gepaste trots zegt Zwierstra: “We hadden elkaar heel snel gevonden. Voor ons allebei was het een logische stap. Tenslotte streef je beiden hetzelfde doel na, namelijk de branche sterker maken.” Kortekaas vult aan: “Al in de voorbesprekingen zochten medewerkers elkaar op om gezamenlijk activiteiten te ontwikkelen.”

Terug naar nieuws