Met goede preventie tel je mee! Ook als MKB!

Bedrijven zijn verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) te maken. Als je alle verplichtingen rondom de RI&E nou eens in je voordeel zou kunnen laten werken? Kan dat?

 




De uitvoering van de RI&E is en blijft een flinke klus! Maar het levert ook veel op als je in je bedrijf eens stil staat bij zaken als:

  • Gezonde werkomstandigheden. Deze zorgen er voor dat werknemers zich gehoord voelen en met plezier naar hun werk gaan.
  • Aandacht voor machineveiligheid. Dit zorgt voor minder onverwachte storingen.
  • Een schone en hygiënische werkomgeving in verband met voedselveiligheid.


De Bakkerijsector en VBZ organiseren een online bijeenkomst. Vier experts zullen vanuit de praktijk laten zien dat het mogelijk is om gericht aan verbetering van arbeidsomstandigheden te werken.
We werken in kleine groepen, daardoor is het mogelijk om veel vragen te stellen.

Voor wie?

Iedereen die geïnteresseerd is in de praktische toepassing van arboregelgeving.
Bijvoorbeeld: eigenaren van MKB bedrijven, preventiemedewerkers, HRM-ers, leidinggevenden, KAM medewerkers, OR leden en andere verantwoordelijken voor arbo.

Wanneer?

29 oktober van 16 tot 18 uur.

Waar?

Online. U ontvangt tijdig de inlogcodes.

Programma:

Er zijn vier sessies van elk 20 minuten en we sluiten af met een samenvatting.

Aanmelden:

Stuur een mail naar info@veiligengezond.nl

Let op:

We vinden interactie tijdens de sessies belangrijk, daardoor is het aantal plaatsen beperkt.
Meldt u zich daarom snel aan!

Sessie 1: Zin in de RI&E!

Met plezier de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken bekijken en er dan ook nog iets mee doen. Veel bedrijven hebben daarbij niet het beeld dat dat leuk is. En toch… dat kan wel! Door er op een andere manier mee te beginnen! Hoe dan? Daarover gaat het in deze workshop, die geleid wordt door gedragsveiligheidskundige Annemarie Timmermans.Wilbert Rutten, voormalig eigenaar van een bakkerij, vertelt vanuit zijn persoonlijke ervaring waarom risico’s kennen en verminderen belangrijk is.

Annemarie Timmermans, gedragsveiligheidskundige. Passie voor veilig voelen. Schrijfster van het boek ‘Geef veiligheid wortels’. Speciaal geschreven voor het MKB. Over anders omgaan met veilig en gezond werken. Niet vanuit de regels, maar vanuit de mens.

Sessie 2: Een praktische aanpak van fysieke belasting

Tillen, trekken, duwen, repeterende handelingen? Wie heeft hier niet mee te maken in de strijd tegen fysieke overbelasting? Vanuit haar brede ervaring als ergonoom en arbeidshygiënist deelt Ingrid van Gemert haar praktische kijk op fysieke belasting met u. Zij geeft concrete handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Ingrid is Health & Wellbeing Manager bij Mars Veghel en maakt deel uit van het bestuur regio Zuid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiënisten.

Sessie 3: De RI&E op de werkvloer

Reina Meester geeft vanuit Super Garant (arbodienst) arbo-advies aan bedrijven. Zij voert onder andere de RI&E uit bij Slagers, Bakkers, Groentewinkels en Dierenspeciaalzaken. Daarnaast ondersteunt zij deze ondernemers bij de uitvoering van het Plan van Aanpak dat voortkomt uit de RI&E. In deze sessie gaat zij meer vertellen over de RI&E en over de zin en de onzin ervan. En: hoe hou je het als ondernemer duidelijk en simpel en hoe ga je daar dan in de praktijk mee om. Hiervoor zal een ervaringsdeskundige vanuit het Slagersvak aansluiten.

Reina Meester is veiligheidskundige bij Super Garant.

Sessie 4: Van RI&E naar actie

‘Hoe doe je dat handig’ is de vraag die Mark Fleuren met u gaat beantwoorden.
Wanneer is iets een knelpunt en hoe vertaal je dat naar een passende actie? Aan de hand van een onderwerp uit de RI&E laat Mark zien hoe je dit aanpakt. Ook gaan we in op wie verantwoordelijk is voor budget en uitvoering op korte en langere termijn.

Mark Fleuren is zelfstandig arbeidshygiënist en partner bij Dexis Arbeid. Hij heeft veel ervaring in de Bakkerij- en de Zoetwarensector.

Terug naar nieuws