Meer transparantie met nieuw Warenwetbesluit Meel en brood

Om consumenten beter en eenduidiger te informeren, zijn brancheverenigingen NVB, NBOV en Nebafa samen met NBC al geruime tijd bezig met een aantal aanpassingen in het Warenwetbesluit Meel en brood. Deze aanpassingen hebben met name betrekking op de aanduidingen (benamingen) van brood.

Het nieuwe Warenwetbesluit Meel en brood gaat waarschijnlijk, zoals het er nu naar uit ziet, per 1 juli 2020 in werking treden. Nadat de  Eerste en Tweede Kamer begin oktober akkoord hebben gegeven op het voorstel van de Minister, gaan de Raad van State en EU lidstaten het Ontwerpbesluit nog inhoudelijk beoordelen. Vervolgens  heeft de bakkerijbranche twee jaar de tijd om de wijzigingen door te voeren.

Waarom aanpassingen?

De tijd dat we ‘gewoon’ een halfje bruin of volkoren bestelden lijkt voorbij. Spelt, desembrood en brood in ander vorm of formaat winnen aan populariteit.  Daarom is het goed om voor deze populaire broodsoorten een definitie in het Warenwetbesluit Meel en brood op te nemen, waardoor transparantie ontstaat.

Van elke graansoort kun je volkorenmeel, meel of bloem maken voor brood. Tarwe wordt in Nederland het meeste gebruikt, maar ook spelt, mais, haver, gerst en rogge. Ook  pitten en zaden worden in brood verwerkt.  Combineren we verschillende granen dan krijg je meergranenbrood. Door al deze granen, zaden en pitten krijg je brood in enorme variatie. Door al deze variatie is het moeilijk voor consumenten om door de bomen het bos te zien. Vandaar dat we ons als bakkerijsector hebben hardgemaakt om een aantal wijzigingen door te voeren in het Warenwetbesluit Meel en brood.

De hoofdlijnen

  • Voor al het brood wordt het verplicht te vermelden of het gaat om wit, bruin of volkoren. Voor de consument wordt zo duidelijk wat de basis is van het meelbestanddeel, ongeacht de kleur van het brood. De aanduiding wit en bruinbrood hebben straks – net als nu geldt voor volkorenbrood - niet meer uitsluitend betrekking op brood gemaakt van tarwe. Ook brood van andere granen of van meerdere granen is dus wit, bruin of volkoren.
  • Voor meergranenbrood, (zuur)desembrood en brood waarbij graansoort(en) in de aanduiding worden genoemd gaan bepaalde eisen voor de hoeveelheden (%) gelden. Dit voorkomt dat er speltbrood met maar een kleine hoeveelheid spelt verkocht wordt. Het heeft ook als gevolg dat brood dat nu nog als “maïsbrood” wordt aangeduid straks in de meeste gevallen “ wit tarwemaïsbrood” zal gaan heten.
  • Er komt een nieuwe categorie voor brood dat tussen heel en half in zit, namelijk middengroot brood. Voor deze categorie zullen eisen komen omtrent de hoeveelheid droge stof.  

 Wanneer in werking?

Met Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 26 september jl. het ontwerpbesluit tot Wijziging van het Warenwetbesluit Meel en brood aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De zogenaamde voorhangprocedure voor de Kamerleden loopt nog tot en met donderdag 24 oktober.

Na 24 oktober zal het Ontwerpbesluit doorgestuurd worden naar de Raad van State. Die zal er dan nog een nader rapport over leveren. Ook hebben de Europese lidstaten nog de tijd tot 9 januari 2020 om inhoudelijk te reageren; de zogeheten notificatie bij de Europese Commissie. Deze periode kan nog verlengd worden met drie maanden.

Reacties

Op basis van eventuele reacties vanuit Kamerleden, Afdeling advisering van de Raad van State en/of Europese lidstaten kunnen er nog aanpassingen komen in het huidige ontwerp. Dat dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, is niet waarschijnlijk.

Wanneer dit alles is afgerond zal het Ontwerpbesluit uiteindelijk officieel in het Staatsblad gepubliceerd  worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal het nieuwe Warenwetsbesluit dan per 1 juli 2020 officieel in werking treden.

Tijd voor aanpassingen

Om de bakkerijsector voldoende tijd te geven om de verplichtingen uit dit besluit door te kunnen voeren, is een overgangsperiode van 2 jaar voorgesteld. Deze periode gaat in op het moment dat het aangepaste besluit in werking treedt. Met een inwerkingtreding op 1 juli 2020, betekent dit dat uiterlijk  1 juli 2022 alles aangepast moet zijn.

Vragen?

Zodra de tekst definitief vast staat, zullen de brancheverenigingen hun leden informeren en ondersteunen waar nodig. Verder zult u via verschillende kanalen op de hoogte worden gebracht. Houdt daarom de uitingen en websites van de verschillende brancheorganisaties en het NBC goed in de gaten.

In de tussentijd kunt u met vragen over dit onderwerp terecht bij het Kennisloket van NBC (kennis@NBC.nl)

 

 

 

Terug naar nieuws