Gezondheidsclaim volkoren weer een stap dichterbij

Topsectorenproject ‘Verzadiging’ van start gegaan

Tegengaan van overgewicht en obesitas
Overgewicht en obesitas zijn groeiende gezondheidsproblemen. Er bestaan sterke aanwijzingen dat het eten van volkorentarwebrood en andere volkorengraanproducten zorgt voor een verzadigd gevoel, mede dankzij de aanwezigheid van voedingsvezels. Dit kan zorgen voor een verminderde inname van calorieën met een betere gewichtsbeheersing als eindresultaat. Maar voordat u dit ook mag gebruiken als verkoopargument richting uw klant, verlangt de European Food Safety Authority (EFSA) aanvullend onderzoek.

Onderzoek naar het effect van voeding op het verzadigingsgevoel bij mensen en de relatie hiervan met gewichtsbeheersing, is momenteel een complex, traag en kostbaar proces. Onderzoekers van TNO, PepsiCo en NBC willen hier verandering in brengen en gaan daarom de komende drie jaar aan de slag met het ontwikkelen van een nieuwe onderzoeksmethode die goed van kwaliteit is, maar sneller en goedkoper uitgevoerd kan worden. 

Wat het extra interessant voor de bakkerijbranche maakt, is dat er getest gaat worden met graanproducten waaronder diverse broodvarainten. Hiermee worden er ook al direct gegevens verkregen over het effect van diverse broodsoorten op de verzadiging. Er zal niet alleen gekeken worden naar het effect van verschillende soorten volkorengraan, maar ook naar het effect van de bereidingsmethode (kortere of langere rijstijden), de structuur van het brood en van specifieke ingrediënten (bijvoorbeeld zaden en pitten).

De resultaten die behaald worden met deze nieuwe onderzoeksmethode zullen in de toekomst meegenomen worden om te komen tot een goedgekeurde gezondheidsclaim voor de verzadigingswaarde van specifieke broodsoorten, waaronder volkorenbrood. 

Topsectoren projecten
In 2011 heeft het kabinet een nieuw beleid ingezet dat de samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid moet bevorderen. Een van de doelstellingen daarbij is om Nederland in de top 5 van kenniseconomieën te krijgen. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Er zijn in totaal 9 topsectoren benoemd, waaronder Agri & Food waar de bakkerijbranche onder valt.

Na het succes van de branche brede volkorencampagne heeft het NBC samen met een aantal partners het initiatief genomen om de gezondheidsclaim van brood nog sterker te onderbouwen en daarmee te werken aan een positief imago van brood. Dit sluit aan op de thema’s gezondheid en overgewicht die binnen de topsectoren als belangrijke uitgangspunten gelden. De projecten binnen de topsectoren worden tot en met 2016 voor een groot deel gefinancierd door de overheid.

Deze activiteit is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het ministerie van Economische Zaken, TKI Agri & Food.

Terug naar nieuws