Brussel keurt aanvraag 2e broodcampagne af

De subsidie-aanvraag die het Nederlands Bakkerij Centrum, namens 7 branchepartijen uit Nederland en België, bij de Europese Commissie heeft ingediend om de huidige broodcampagne Brood uit Europa – Goed Verhaal met 3 jaar te verlengen is helaas niet goedgekeurd. Dit betekent dat er  binnenkort een einde komt aan de aandacht voor brood op TV en radio, social media en de activiteiten op de winkelvloer die in het kader van de campagne in Nederland en België zijn gehouden.

Bittere pil

“Dit is heel zuur voor de sector. Vorige week nog, in de inspiratiesessie ‘Blik van de Meester Boulangers op 2030’ kwam naar voren hoe hard imagoactiviteiten voor de bakkerijsector nodig zijn; om ons verhaal over brood te vertellen en onze passie en trots voor het vak te laten zien!” aldus Frank Janssen, projectmanager van de imagocampagne. “Wij betreuren deze uitkomst, maar laten het er niet bij zitten en  kijken naar een mogelijk vervolg. Op korte termijn wordt samen met de brancheorganisaties uit Nederland en België gekeken naar de mogelijkheid tot een herziene aanvraag”.

Terug naar nieuws