Branche brede samenwerking maakt onderbouwing gezondheid brood mogelijk

NBC en partners slaan handen ineen na succesvolle volkoren campagne

Met deelname aan drie ‘Topsectoren’-projecten werkt het Nederlands Bakkerij Centrum aan de versterking van de positie van brood. Samen met partners uit het bedrijfsleven en de wetenschap doet het NBC onderzoek naar de verdere onderbouwing van de gezondheid van brood en een ontwikkeling van een nieuwe marktbenadering om een gezonde levensstijl met brood als basis te stimuleren.


Topsectoren
In 2011 heeft het kabinet een nieuw beleid ingezet dat de samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid moet bevorderen. Een van de doelstellingen daarbij is om Nederland in de top 5 van kenniseconomieën te krijgen. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Er zijn in totaal 9 topsectoren benoemd, waaronder Agri & Food waar de bakkerijbranche onder valt. 

Na het succes van de branche brede volkorencampagne heeft het NBC samen met een aantal partners het initiatief genomen om de gezondheidsclaim van brood nog sterker te onderbouwen en daarmee te werken aan een positief imago van brood. Dit sluit aan op de thema’s gezondheid en overgewicht die binnen de Topsectoren als belangrijke uitgangspunten gelden. De projecten binnen de Topsectoren worden tot en met 2016 voor een groot deel gefinancierd door de overheid.

Drie projecten
Uit de volkorencampagne leren we dat een branche brede  aanpak werkt. Mede door die ervaring  zijn, ondanks de grote belangstelling (7 x overtekend), 3 projecten waar het NBC aan deelneemt, goedgekeurd.

Het verzadigingseffect aantonen van brood
Met dit onderzoek wordt aangetoond wat de effecten van verschillende soorten brood zijn op het verzadigingsgevoel van de consument. Een belangrijk argument in de strijd tegen overgewicht.

Verdere onderbouwing van gezondheid volkoren
Er wordt gericht onderzoek gedaan naar de invloed van volkoren op verschillende waardes in het lichaam die wat zeggen over de gezondheid. Hiermee wil het NBC de positieve effecten van volkoren voor behoud van gezondheid verder onderbouwen.

Ontwikkeling methodes gedragsverandering om overgewicht tegen te gaan
De consument op structurele wijze in staat stellen bewust en onbewust aan gezondheid te werken. Dat is het doel van het onderzoek naar hoe de consument kan worden verleid tot het aangaan van een gezondere levensstijl waarin brood de basis vormt.

“Als kennis- en adviescentrum voor zowel de individuele ondernemer als voor het collectief, zien wij het als onze taak om met innovatieve ideeën en onderbouwing van onze boodschappen de branche te blijven versterken, aldus directeur van het NBC Flip van Straaten. “Conclusies, resultaten en eventuele vervolgstappen zullen wij dan ook met de hele branche delen.”

Terug naar nieuws