BakSpiratie verrast de ambachtelijke bakkerij

Onder de naam “BakSpiratie ‘13” vindt op 24 september een splinternieuw branche-evenement plaats dat zich richt op de gehele ambachtelijke bakkerij. Plaats van handeling is Radio Kootwijk op de Veluwe, een locatie waar ‘zenden en ontvangen’ historisch centraal staat. De datum, dinsdag 24 september, verwijst naar ‘de vierde dinsdag in september’, ofwel de dag van ‘de algemene beschouwingen’ over een gezonde toekomst binnen de ambachtelijke bakkerij. Een dag in het teken van inspiratie, beleving en ontmoeting.

Organisatie
Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met maar liefst 22 partijen in de bakkerijbranche, al dan niet vertegenwoordigd via de Nebafa. Alle partijen werken met elkaar samen om met één collectief vernieuwend initiatief op één moment de(zelfde) achterban te bereiken en daarmee de brancheagenda te ontlasten. Uitgangspunt is BakSpiratie als terugkerend evenement te organiseren.

Nieuw concept
BakSpiratie staat voor het opdoen van inspiratie voor en door de bakkerij. Het concept is nieuw en nog niet eerder gepresenteerd in de bakkerijwereld. Doel van het evenement is het meegeven van ‘tools’ en direct toepasbare ideeën voor de dagelijkse praktijk. Met als resultaat: het trekken van meer klanten naar de winkel en daarmee het verkrijgen van meer continuïteit en rendement.

Het wordt een ontmoetingsdag van en voor de ambachtelijke bakkerij, waar nieuwe impulsen worden gegeven en ideeën kunnen worden opgedaan. Geen congres, geen beurs, maar een belevingsevenement. Centraal staan proeven, ruiken, voelen en vooral het “actief ervaren” van nieuwe impulsen om als ambachtelijke ondernemer nu en in de toekomst het verschil te kunnen maken.

Doelgroepen
BakSpiratie richt zich op ondernemers, beslissers van verkoop en productie en commercieel verantwoordelijken in het ambacht. Om een goede verdeling over de gehele ambachtelijke branche mogelijk te maken, kunnen bedrijven maximaal 4 toegangskaarten bestellen. Deze komen beschikbaar tegen een bedrag van € 99,= (excl. BTW) per stuk.

Thema
BakSpiratie staat in het teken van “Het verhaal van…..”. In dit verhaal worden de deelnemers aan de hand van verschillende thema’s meegenomen, zoals:
- Goed gedrag (duurzaamheid, gezondheid)
- Genieten (smaak, beleving)
- Gastheerschap (omgang met klanten, de klant wordt gast)
- Goed vakmanschap (oog voor de toekomst, de bakker als kennisspecialist)
- Groei (beschikbaarheid grondstoffen, lokale ingrediënten)

De thema’s worden tot uitdrukking gebracht via een centraal ochtendprogramma en langs een interactief middagprogramma. De betrokken partners in het evenement werken groepsgewijs samen met een zgn. ‘creator’ bij de uitwerking van de thema’s en presenteren zich dan ook niet individueel.

Voorbereidingen
Tussen april en september wordt BakSpiratie door de partners verder vorm-gegeven. De ambachtelijke bakkerij wordt uiteraard de komende maanden van de voortgang op de hoogte gehouden. Binnenkort volgt meer informatie over de invulling van het programma en de wijze van aanmelden.

Overzicht partners BakSpiratie:
- Bakeplus
- Bakels Senior
- Beko/Beko Advies
- Broer Bakkerij Grondstoffen
- Dawn Foods
- Dobla
- Flynth
- Friesland Campina
- GB Plange
- Ireks
- Koopmans
- Krijger
- Meneba
- Van de Moortele
- NBC
- NBOV
- Smilde Bakery
- Sonneveld Groep
- Steensma Damco
- Unipro (CSM)
- Vamo
- Zeelandia

Terug naar nieuws