Houdbaarheidsdatum

Bij het vermelden van een houdbaarheidsdatum wordt gebruik gemaakt van de aanduiding ‘ten minste houdbaar tot’ of ‘te gebruiken tot’. Voor veel bakkerondernemers blijkt het een lastige zaak de correcte aanduiding voor het juiste product te gebruiken. Een onjuiste aanduiding kan echter leiden tot een boete van de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) of tot klachten van uw afnemers.

Op voorverpakte producten hoort in principe altijd een houdbaarheidsdatum te staan. Alleen op dagverse bakkerijproducten is dat niet nodig. Deze zijn namelijk bestemd om binnen 24 uur na bereiding te worden gegeten. Als u de klant duidelijk wilt maken dat het om een dagvers product gaat, kunt u de verkoopdatum (of verpakkingsdatum) op de verpakking vermelden. Dit is niet verplicht, maar wel handig. Deze vermelding kan namelijk ook als productiecode dienst doen en zo voor de traceerbaarheid worden gebruikt.

De datum wordt altijd vooraf gegaan door de woorden: ‘ten minste houdbaar tot’, ‘ten minste houdbaar tot einde’ of ‘te gebruiken tot’. De volgorde moet altijd zijn: dag, maand, jaar. De dag wordt aangegeven met een getal van twee cijfers, de maand in letters (voluit of de gebruikelijke afkorting) of cijfers. Het jaar geeft u aan als jaartal of met de laatste 2 cijfers daarvan.

Een volledige datumvermelding is niet altijd verplicht, maar afhankelijk van de bewaarduur. Bij een houdbaarheid van minder dan drie maanden, moeten sowieso de dag en de maand worden aangegeven. Het jaartal kan hier achterwege blijven. Is een product langer dan drie maanden houdbaar, dan kunt u volstaan met aanduiding van maand en jaar. Een dagaanduiding is in dat geval dus niet noodzakelijk. Bij een houdbaarheid van meer dan achttien maanden hoeft u alleen het jaar te vermelden, in combinatie met de woorden ‘ten minste houdbaar tot einde’.

Op de plaats van de datum mag ook naar een andere plaats op de verpakking verwezen worden, waar de houdbaarheidsdatum vermeld staat. Bijvoorbeeld op de sluitclip. Als de datum afhankelijk is van een bijzondere wijze van bewaren, bijvoorbeeld gekoeld of bevroren, vermeldt u dat erbij.

Voor zeer bederfelijke producten is de aanduiding ‘te gebruiken tot’ verplicht. Het gaat om producten die u gekoeld bewaart om microbiologisch bederf of groei van ziekteverwekkende bacteriën tegen te gaan en waarvan de bewaartermijn korter is dan 5 dagen. Ook wanneer u op gekoelde producten een bewaartemperatuur vermeldt die lager is dan 7oC, is automatisch sprake van een zeer bederfelijk product. Dit staat in artikel 15 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen).
Op voorverpakte, bederfelijke producten vermeldt u altijd de maximale bewaartemperatuur. Schrijft u een bijzondere temperatuur voor, bijvoorbeeld tussen de 0°C en 6°C, dan is een aanvullende waarschuwing op het etiket of de productbeschrijving noodzakelijk. U mag er namelijk niet van uitgaan dat de koelkast van de gemiddelde consument dusdanig laag staat afgesteld. U vermeldt in de waarschuwing hoeveel dagen na aankoop het product nog bewaard kan worden. De uiterste consumptiedatum mag daarbij nooit overschreden worden.

Met de aanduiding ‘te gebruiken tot’ geeft u de uiterste consumptiedatum aan. Als deze datum is verstreken, mag u het product niet meer verkopen.
U mag de aanduiding niet afkorten tot TGT, maar u vermeldt  deze altijd in zijn geheel.

De aanduiding ‘ten minste houdbaar tot’ gebruikt u voor alle overige producten waarvoor vermelding van een houdbaarheidsdatum verplicht is. Het gaat dan om gekoelde producten met een bewaartermijn van vijf dagen of langer of om producten die niet gekoeld hoeven worden om bederf tegen te gaan. De aanduiding ‘ten minste houdbaar tot’ is geen uiterste consumptiedatum. U garandeert de kwaliteit van het betreffende product tot en met de vermelde datum. Daarna is het de verantwoordelijkheid van de afnemer of consument of die het product na deze datum nog wil verkopen of consumeren. U mag de aanduiding niet afkorten tot THT, maar u vermeldt deze altijd in zijn geheel.

Een globale toelichting op de verschillende verplichte onderdelen voor het etiket van voorverpakte producten vindt u in de overeenkomstig aangeduide artikelen. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar ons speciale naslagwerk “Voedselinformatie en Aanduiden” die deel uitmaakt van het digitale informatiepakket. Heeft u na het doorlezen daarvan nog vragen op het gebied van etiketteren? Neem dan contact op met onze kennisspecialisten! Zij staan u graag te woord.

Gerelateerde diensten

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten