Bewaarvoorschrift en gebruiksaanwijzing

Een bewaarvoorschrift en gebruiksaanwijzing is verplicht in de volgende gevallen: 

  • Een voorverpakt product moet op een bijzondere manier worden bewaard (gekoeld, diepvries).
  • Er staat een uiterste consumptiedatum op het product (zie Artikel Houdbaarheidsdatum).
  • Zonder aanwijzingen kan de eindgebruiker het product niet op de juiste wijze bewaren of gebruiksklaar  maken. Denk aan informatie over het afbakken van voorgebakken producten. Wanneer het zinvol is de consument mee te delen dat een product koel, droog of donker bewaard moet worden, doet u er goed aan dat op de verpakking te vermelden.
  • Als het product na openen van de verpakking beperkt houdbaar is of op een bijzondere manier bewaard moet worden.
  • Bij ongekoelde bewaring en verkoop van bederfelijke producten (zie  Module Ongekoelde Verkoop in de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij).

Verplichte vermeldingen zoals gebruiksaanwijzingen moeten met woorden en cijfers worden weergegeven. De lettergrootte is, indien vermelding noodzakelijk is, wettelijk vastgesteld op een minimale x-hoogte van 1,2 mm. Het gebruik van pictogrammen of symbolen (zoals een plaatje van een pan of een oven) is slechts een aanvullende manier om deze vermeldingen weer te geven.

Wanneer u producten via de vriezer aan de consument levert, kunt u de vermelding ‘na ontdooiing niet opnieuw invriezen’ aanbrengen, wanneer opnieuw invriezen ten koste gaat van de kwaliteit of de veiligheid van de producten. Geef verder aan gedurende welke periode en bij welke temperatuur of in welke installatie het product bewaard kan worden, hoe het ontdooid wordt en - waar relevant - hoe en hoe lang het bewaard kan worden nadat het ontdooid is.

Dagverse producten die u op de plaats van verkoop verpakt, hoeft u niet te voorzien van een etiket. Om die reden is het ook niet verplicht om op een gebaksdoos aan te geven dat het product in de koelkast bewaard moet worden. Toch kan het uit oogpunt van productaanspra­kelijkheid verstandig zijn om dat wel te doen. U kunt dan denken aan een standaard tekst in de trant van: “Dit is een dagvers product bestemd voor directe consumptie. Wilt u het op een later tijdstip consumeren, plaats het dan direct na aankoop in de koelkast en bewaar het maximaal 2 dagen”. Of bijvoorbeeld: “Bewaar dit product gekoeld (maximaal 7oC) en niet langer dan 2 dagen”.

Een globale toelichting op de verschillende verplichte onderdelen voor het etiket van voorverpakte producten vindt u in de overeenkomstig aangeduide artikelen. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar ons speciale naslagwerk “Voedselinformatie en Aanduiden” die deel uitmaakt van het digitale informatiepakket. Heeft u na het doorlezen daarvan nog vragen op het gebied van etiketteren? Neem dan contact op met onze kennisspecialisten! Zij staan u graag te woord.