Adres, land van oorsprong en herkomstetikettering

Op voorverpakte producten is vermelding van de naam en het adres van diegene die  verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie verplicht. Daarnaast kan ook vermelding van het land waar het product vandaan komt (of ingrediënten daarvan) of de plaats waar het product geproduceerd is van belang zijn. Dit laatste is met name belangrijk als er een verwijzing naar een plaats of regio voorkomt in de productnaam of op de verpakking.

Adres verantwoordelijke

Op de verpakking vermeldt u de naam (of de handelsnaam) en het volledig adres (naam, straat, huisnummer, vestigingsplaats) van de producent, verpakker of verkoper. Ook wanneer de naam van de producent, verpakker of verkoper wordt weergegeven als rechtspersoon (dus een besloten vennootschap (BV) of een naamloze vennootschap (NV)) vermeldt u het volledige adres.
De op de verpakking vermelde naam, handelsnaam of rechtspersoon is verantwoordelijk voor de voedselinformatie op het levensmiddel. Als de producent, verpakker of verkoper niet in de Europese Unie is gevestigd is het bedrijf dat het levensmiddel invoert (importeur) verantwoordelijk voor de informatie over het product. De vestigingsplaats wordt niet beschouwd als een verwijzing naar de plaats van herkomst van het product.

Land van oorsprong / Plaats van herkomst

De vermelding van het land van oorsprong (land waar de ingrediënten (planten en dieren) zijn geteeld/opgegroeid) of de plaats van herkomst (plaats waar het levensmiddel is gemaakt/gefabriceerd) is vereist wanneer de afwezigheid daarvan de consumenten zou kunnen misleiden. Wanneer nu precies sprake is van mogelijke misleiding is moeilijk algemeen te omschrijven. De Europese Commissie werkt aan een interpretatiedocument om dit waar mogelijk te verduidelijken. Er wordt naar gestreefd deze leidraad in 2019 af te ronden.

Gebruikelijke aanduidingen
In de productnaam van brood en bakkerswaren wordt regelmatig verwezen naar een plaats of regio. Voorbeelden zijn: Turks brood, Frans stokbrood, Fries Roggebrood, Drentse Stoet, Brabants worstenbroodje, Brabantse eierkoeken, Goudse stroopwafels, Limburgse vlaaien, Zeeuwse bolussen, Friese duimpjes, Deense krakeling, Bossche bollen, Groninger koek enzovoort. Vaak worden de bewuste producten niet in de betreffende plaats of regio gemaakt, maar is sprake is van gebruikelijke aanduidingen die verwijzen naar een traditie, smaak of receptuur.

Primaire ingrediënten
Als de plaats/land van herkomst wordt vermeld (afbeeldingen, verklaringen en symbolen kunnen ook als een verwijzing naar een plaats/land van herkomst worden gezien – het gaat dus niet alleen om beschrijvingen) en de zogenaamde primaire ingrediënten (ingrediënten die meer dan 50% van het levensmiddel uitmaken) komen uit een ander land of andere plaats, dan moet de consument hierover geïnformeerd worden als de consument anders misleid wordt. De Europese Commissie heeft op 28 mei 2018 een uitvoeringsverordening gepubliceerd (2018/775) waar in staat wanneer en hoe deze vermelding moet plaatsvinden. Deze Verordening is van toepassing met ingang van 1 april 2020.

Voorverpakt vers vlees (gekoeld of bevroren)
Voor voorverpakt rundvlees was herkomstvermelding al verplicht. Deze verplichting is uitgebreid met een aantal nieuwe vleessoorten, namelijk vlees van varkens, schapen, geiten en pluimvee.

Gedetailleerd informatie

Een globale toelichting op de verschillende verplichte onderdelen voor het etiket van voorverpakte producten vindt u in de overeenkomstig aangeduide artikelen. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar ons speciale naslagwerk “Voedselinformatie en Aanduiden” die deel uitmaakt van het digitale informatiepakket. Heeft u na het doorlezen daarvan nog vragen op het gebied van etiketteren? Neem dan contact op met onze kennisspecialisten! Zij staan u graag te woord.

Hulp bij etikettering

Op voorverpakte producten is vermelding van de naam en het adres van diegene die  verantwoordelijk is voor de juistheid van de informatie verplicht. Daarnaast kan ook vermelding van het land waar het product vandaan komt (of ingrediënten daarvan) of de plaats waar het product geproduceerd is van belang zijn. Dit laatste is met name belangrijk als er een verwijzing naar een plaats of regio voorkomt in de productnaam of op de verpakking.

Geprint vanaf: https://www.nbc.nl/kennis-regelgeving/adres-land-van-oorsprong-en-herkomstetikettering
Datum en tijdstip: 17-06-2019 11:13 uur.