Aanpassing in etikettering bakkerijproducten, meelverbeteraars worden ingrediënten

De Europese Commissie heeft op 21 juni jl. besloten dat bepaalde meelverbeteraars die tot nu toe als proceshulpstoffen werden beschouwd als ingrediënt gedeclareerd moeten (gaan) worden.

Het betreft hier geen verandering van de etiketteringswetgeving, maar een nadere interpretatie/uitleg van de bestaande regels. De Commissie stelt dat de  proceshulpstoffen een functie hebben tijdens de bereiding van het deeg en als zodanig, of als bijproduct aanwezig zijn in het uiteindelijke product. De Commissie concludeert dat ze daarmee ook van invloed zijn op de eigenschappen van het bakkerijproduct en om die reden als additief in de ingrediëntenlijst moeten komen te staan. Tot op heden gold dat meelverbeteraars niet op het etiket hoefden.

Voor de bakkerijsector betekent dit dat meelverbeteraars vanaf nu als ingrediënt gedeclareerd moeten worden op het etiket en in de productspecificaties van brood en andere bakkerijproducten. Bijvoorbeeld: “meelverbeteraar E300” of “meelverbeteraar: ascorbinezuur”. Het betreft de volgende additieven – indien ze als “meelverbeteraar” aanwezig zijn in het meel of op een andere manier toegevoegd worden aan het deeg:

  • fosforzuur en fosfaten (E338, E339, E340, E341, E343, E450, E451, E452)
  • ascorbinezuur (E300)
  • natriumascorbaat (E301)
  • calciumascorbaat (E302)
  • L-cysteïne (E920)

Er wordt door brancheorganisaties nagegaan of er een overgangstermijn kan worden ingesteld om deze aanpassing door te voeren. In de tussentijd is het belangrijk zoveel mogelijk op de nieuwe situatie te anticiperen. Het weggooien van bestaande etiketten of verpakkingen is niet nodig. . Maar  bij een herdruk is het belangrijk om ook informatie over aanwezige meelverbeteraars op te  nemen in de ingrediëntenlijst. Zo kunt u bij een eventuele NVWA controle aantonen dat u zich op de nieuwe interpretatie heeft voorbereid. 

De softwareleveranciers van SpecsPlaza zijn ook over deze aanpassing ingelicht. Maar weinig van deze additieven staan als “meelverbeteraar” in SpecsPlaza. Ze kunnen wel allerlei andere functies hebben en dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ze in meerdere producten gebruikt mogen worden (bijvoorbeeld als stabilisator, zuurteregelaar, voedingszuur, geleermiddel, verdikkingsmiddel, emulgator, smeltzout of rijsmiddel). Alleen E300 en E920 staan als meelverbeteraar in SpecsPlaza.  De leveranciers van bakkerijgrondstoffen vermeldden deze additieven meestal al als ingrediënt in Specsplaza en op de specificatie, omdat ze wel een ingrediënt zijn van het geleverde meel en broodmixen / broodverbetermiddelen, maar nog niet werden beschouwd als ingrediënt van het daarmee bereide brood of bakkerswaar. Om die reden zijn/waren sommige bakkerijsoftwarepakketten zo geprogrammeerd dat additieven die vallen onder de categorie “meelverbeteraar” niet op het etiket vermeld worden. De softwareleveranciers hebben vanuit SpecsPlaza het verzoek gekregen dit aan te passen.

Gerelateerde diensten

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten