Wat betekent 'Nettohoeveelheid'?

De nettohoeveelheid van een voorverpakt  levensmiddel wordt normaal gesproken uitgedrukt in volume-eenheden bij vloeibare producten, bijvoorbeeld liter of milliliter of in massa-eenheden bij andere producten, bijvoorbeeld gram of kilogram. Deze informatie staat op de verpakking of het etiket. De producten dienen op het moment van verkoop ten minste het gewicht te hebben dat op de verpakking of het etiket staat vermeld. Houd daarom bij het bepalen van de nettohoeveelheid rekening met indrogen, afbrokkelen of kruimelen van een product. De aanduiding ‘circa’ is bij het aangeven van een hoeveelheid niet toegestaan. Het is niet noodzakelijk om de aanduiding ‘netto’ te gebruiken bij het vermelden van de hoeveelheid.

De naam van het product, de netto hoeveelheid en – indien van toepassing – het alcoholvolumegehalte dienen bij elkaar vermeld te staan in hetzelfde gezichtsveld, dat wil zeggen dat de consument deze informatie in één oogopslag moet kunnen zien.

Een andere manier van hoeveelheidsaanduiding is de e-regeling, die voor de producent voordeliger uitpakt. De ‘e’ staat voor ‘estimate’, wat ‘ongeveer’ betekent. Een product met dit teken mag binnen wettelijk vastgestelde marges iets meer of minder wegen dan op de verpakking staat vermeld. Het gemiddelde gewicht van een partij moet wel minimaal gelijk zijn aan de hoeveelheidsaanduiding op de verpakking. Om te mogen produceren volgens de e-regeling heeft u een erkenning nodig, die door het Nederlands Meetinstituut te Delft wordt verleend. Voor brood blijkt de regeling erg lastig te realiseren.

De Productinformatieverordening  (1169/2011) stelt de vermelding van de nettohoeveelheid niet verplicht voor levensmiddelen:

  • die aanzienlijk aan volume of gewicht verliezen én die per stuk verkocht worden dan wel in aanwezigheid van de koper worden afgewogen;
  • die een netto hoeveelheid hebben van minder dan vijf gram of vijf milliliter (maar deze regel geldt niet voor kruiden en specerijen).
  • die in de regel per stuk worden verkocht, mits het aantal stuks duidelijk kan worden gezien en van buitenaf gemakkelijk kan worden geteld (anders vermeldt u het aantal stuks op de verpakking).

Wanneer een voorverpakt levensmiddel bestaat uit twee of meer afzonderlijke voorverpakkingen, die dezelfde hoeveelheid van hetzelfde product bevatten, wordt de nettohoeveelheid vermeld door het aangeven van de nettohoeveelheid van elke afzonderlijke verpakking en het totale aantal daarvan. Die vermelding is niet nodig wanneer het totale aantal verpakkingen duidelijk zichtbaar is en van buitenaf geteld kan worden en wanneer ten minste één vermelding van de in elke afzonderlijke verpakking aanwezige nettohoeveelheid van buitenaf duidelijk kan worden gezien.

Voor grootbrood dat op droge stof geproduceerd wordt, mag u de hoeveelheidsaanduiding ‘heel’ en ‘half’ gebruiken. Op voorverpakt brood dat niet op droge stof wordt geproduceerd, vermeldt u de nettohoeveelheid in aantal grammen.

Voor voorgebakken brood dat in de winkel wordt afgebakken en verkocht, gelden dezelfde regels als voor afgebakken brood. Voorgebakken brood dat bedoeld is om als zodanig aan de consument verkocht te worden, valt niet onder de droge stof regeling. Daarom vermeldt u op deze producten de nettohoeveelheid in grammen. U kunt ook het aantal stuks in combinatie met het gewicht vermelden.

Een globale toelichting op de verschillende verplichte onderdelen voor het etiket van voorverpakte producten vindt u in de overeenkomstig aangeduide artikelen. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar ons speciale naslagwerk “Voedselinformatie en Aanduiden” die deel uitmaakt van het digitale informatiepakket. Heeft u na het doorlezen daarvan nog vragen op het gebied van etiketteren? Neem dan contact op met onze kennisspecialisten! Zij staan u graag te woord.

Gerelateerde diensten

Hulp bij etikettering
Op 13 december 2014 zijn nieuwe regels van kracht gegaan rond de etikettering van levensmiddelen. Dat heeft nogal wat gevolgen voor u als bakker waarbij u alle hulp goed kunt gebruiken. Het NBC staat u graag bij!
Lees meer
Procesanalyse –en optimalisatie,...
Constante kwaliteit van uw producten is van vitaal belang voor uw onderneming. Maar hoe borgt u deze kwaliteit? Het NBC helpt u hiermee.
Lees meer
SpecsPlaza
Consumenten hebben een toenemende behoefte aan kennis over voedsel en de ingrediënten daarvan. Ook vanuit de overheid worden steeds meer regels opgesteld om via bijvoorbeeld een etiket de juiste productinformatie te verstrekken. Het etiketteren van voorverpakte producten is bovendien verplicht. Ook voor onverpakte producten zijn de regels in december 2014 verscherpt. SpecsPlaza helpt u daarbij.
Lees meer
Drogestof berekening
In het Warenwetbesluit Meel en brood staan de eisen van de hoeveelheid droge stof. Op droge stof produceren moet als het eindgewicht ligt tussen de 350 en 1000 gram, of wanneer het brood een beschermde naam als aanduiding heeft. Via deze eenvoudige download herkend u de droge stof.
Lees meer

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten