Bepalen van de voedingswaarde van mijn product

De voedingswaarde van een product speelt voor steeds meer klanten een belangrijke rol bij de aankoopbeslissing ervan. Om die reden is het, als producent van levensmiddelen, belangrijk de voedingswaarde op het etiket te vermelden. Sinds 13 december 2016 is het vermelden van de voedingswaarde wettelijk verplicht op de meeste voorverpakte producten. Aanvullende voedingswaarde gegevens kunnen nodig zijn wanneer voedings- en/of gezondheidsclaims gemaakt worden. 

Om tot de voedingswaarde van een product te komen onderscheiden we drie methodes (op volgorde van minst nauwkeurige naar meest nauwkeurig): namelijk via het Nederlands Voedingsstoffen bestand (NEVO), via een berekening op basis van de receptuur of via een analyse door een erkend laboratorium.

De gemakkelijkste, maar ook de minst nauwkeurige manier om de voedingswaarde van een product te bepalen, is door deze over te nemen uit het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO). U krijgt dan een gemiddelde van algemeen vaststaande en aanvaarde gegevens. 

Via deze database heeft u de beschikking over de voedingswaardecijfers van meer dan 100 producten in de categorie "brood". Daarnaast zijn er ook de categorieën "gebak en koek", "graanproducten en bindmiddelen" en "hartige snacks en zoutjes" waar gegevens over bakkerijproducten gevonden kunnen worden. U zoekt een product dat zoveel mogelijk op uw eigen product lijkt en neemt de voedingswaarde van dit product over als zijnde representatief voor dat van uw eigen product.

Besef wel dat deze openbaar toegankelijke informatie slechts een benadering is van de werkelijke waarden en dat de gepubliceerde gegevens deels verouderd kunnen zijn. 

Een vrij bewerkelijke, maar betrouwbare methode is het berekenen van de voedingswaarde van uw product op basis van de receptuur en voedingswaarde-informatie van de grondstoffen die u gebruikt heeft. Van de meeste ingrediënten kan uw leverancier een voedingswaardespecificatie aanleveren (bijvoorbeeld via SpecsPlaza). Voor de grondstoffen waarvoor dat niet geldt, kunt u gebruik maken van de NEVO-tabel. Specifieke mixen, kapsels en broodverbetermiddelen vindt u daar echter niet.

Omdat er wordt gerekend met de gegevens van de grondstoffen, worden - op inbakverlies na - eventuele effecten van het productieproces op de voedingswaarde van het eindproduct niet meegenomen. 

Het NBC heeft een Excelsheet ‘voorbeeld voedingswaardeberekening’ ontworpen waarmee u zelf aan de slag kunt gaan met het berekenen van de voedingswaarde. Het ‘voedingswaarde stappenplan’ beschrijft daarbij stapsgewijs hoe u dit aan moet pakken.

Wilt u liever de berekening van de voedingswaarde uitbesteden? FoodBase kan deze dienst voor u uitvoeren. 

 

De "gouden standaard" en meest nauwkeurige manier om de voedingswaarde van uw product te bepalen is door dit te laten analyseren bij een erkend laboratorium. Een analyse levert u gegevens op van uw specifieke (eind)product, waarbij rekening is gehouden met het productieproces. Een correcte bepaling van de voedingswaarde (zo dicht mogelijk bij het werkelijke gehalte) is belangrijk voor de juiste informatie op het etiket en ook voor het gebruik van eventuele voedings- en gezondheidsclaims. Er zijn veel laboratoria die een voedingswaarde-analyse aanbieden en prijzen kunnen sterk uiteen lopen, afhankelijk van de voedingsstoffen die u wilt laten analyseren. FoodBase kan u helpen bij het vinden van de juiste partij. 

Sinds 13 december 2016 bent u wettelijk verplicht op alle voorverpakte levensmiddelen de voedingswaarde te vermelden, tenzij sprake is van levensmiddelen die rechtstreeks worden geleverd aan de eindgebruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindgebruiker levert. De inhoud en de volgorde van de voedingswaardedeclaratie zijn veranderd met de komst van de Verordening Productinformatie (1169/2011). Meer informatie hierover vindt u in het dossier “Etiketteren en Aanduiden”.