100% Volkoren kenmerk

NBC heeft al een aantal jaren geleden een certificeringsprotocol opgesteld waarin richtlijnen staan om te voldoen aan de 100% volkoren eis van volkorentarwemeel en -brood. De bijbehorende certificerings-inspectie op volkorentarwemeel wordt uitgevoerd door stichting Voedselveiligheidsinspecties Wageningen (SVVW). Molens die de inspectie met positief resultaat hebben afgesloten worden vermeld op de site van SVVW. Deze molens kunnen het 100% volkorenlogo op gecertificeerde volkorenproducten voeren. Als u dit volkorentarwemeel afneemt, dan bent u er zeker van dat het om gecertificeerd volkorenmeel gaat.

Sinds 1 juli 2020 is het vernieuwde Warenwetbesluit Meel en brood in werking getreden. Het wordt daarmee verplicht om volkorenmeel, maar ook volkorenbrood als zodanig te kenmerken. Een volkorenbrood mag dus alleen volkoren heten als het meelbestanddeel voor 100% uit volkorenmeel bestaat. Daarmee heeft een 100% volkorenlogo voor brood (als eindproduct) geen toegevoegde waarde meer. Om deze reden wordt het logo (kenmerk) vanaf 1 augustus 2020 niet langer ondersteund om volkorenbrood (gaat dus om het eindproduct) te waarmerken. Dit staat echter los van het gebruik bij gecertificeerd volkorentarwemeel.

Mocht u als bakker gebruiksmaterialen in uw bezit hebben waarop het kenmerk is aangegeven en deze gebruiken (bv, broodzakken), dan blijven de huidige gebruiksvoorwaarden gehandhaafd. Wij adviseren u bij de ontwikkeling van nieuwe gebruiksmaterialen of bij nabestellingen van bestaande gebruiksmaterialen voorzien van het kenmerk, het kenmerk niet langer te gebruiken. Dit omdat het WBMB al garandeert dat een volkorenbrood bestaat uit 100% volkorenmeel en gebruik van het logo de suggestie kan wekken dat er ook volkorenproducten op de markt zijn die niet bestaan uit 100% volkorenmeel. 

  • Het kenmerk is alleen toegestaan op broodproducten waarvan het meelbestanddeel voor 100% uit volkorenmeel bestaat.
  • Het gebruik van meerdere graansoorten is daarbij toegestaan, mits is voldaan aan artikel 16 van het Warenwetbesluit Meel en Brood.
  • Het gebruik van een mix of mengsel is toegestaan wanneer alle daarin gebruikte granen volkoren zijn.

U bent als bakker zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het kenmerk conform bovenstaande voorwaarden.  

Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) heeft het 100% volkoren kenmerk als merk gedeponeerd in het Benelux Merkenregister.