Het branchebesluit zoutreductie

De bakkerijbranche is al jaren geleden begonnen met een zoutreductie. Brancheorganisaties NBOV en NVB hebben dit toentertijd besloten, aangezien ze de positie van brood als gezond basisvoedingsmiddel wilden bewaken. Inmiddels zijn de doelen ruimschoots behaald en is het zoutgehalte in brood in 10 jaar tijd met 25% gedaald. Een korte rit terug in de tijd:

Achtergrond van het besluit

In 2009 heeft de bakkerijbranche een eerste stap gezet in de richting van zoutreductie in brood. Uit (inter)nationale ontwikkelingen bleek dat de politieke en maatschappelijke druk op verdergaande reductie toenam. Daarom hebben de NBOV en de NVB in 2010 een vervolgtraject opgezet om verdere zoutreductie in brood te onderzoeken. Er is onderzoek gedaan naar de technologische gevolgen van zoutreductie en naar smaakbeleving. Zoutreductie tot 1,5% op meelbasis bleek niet of nauwelijks van invloed te zijn op productieproces of op smaak. Ook zijn de ervaringen en meningen van bakkers in kaart gebracht, waaruit bleek dat er voldoende draagvlak is voor verminderde zouttoevoeging. Daarom achtten de brancheorganisaties een verdere branchebrede zoutreductie naar 1,5% op meelbasis acceptabel. Hiermee is uiteindelijk in 2020 een reductie van 25% gerealiseerd ten opzicht van 2009, wat het belang van het onbesproken gezonde karakter van brood overeind houdt.

Zoutvervangers

We weten inmiddels dat zoutreductie heel goed kan zonder gebruik te maken van zoutvervangers. Toch kan het zijn dat u het gebruik van een zoutvervanger overweegt, bijvoorbeeld omdat u verder wilt reduceren. In dit artikel leest u daar meer over. Wel is het belangrijk te onthouden dat zout in brood niet vervangen hoeft te worden. Zoutvervangers zijn namelijk duur en schieten voorbij aan het doel de consument langzaam maar zeker aan een minder zoute smaak te laten wennen. Bovendien bestaat er steeds meer behoefte onder consumenten aan pure producten met zo min mogelijk toevoegingen.

Dit artikel is onderdeel van het dossier 'Alles over zout in brood'.