Biologisch: de logische stap voor de duurzame bakker?

Blog

De bakkerijsector kent op het gebied van duurzaamheid verschillende uitdagingen, hoewel brood een duurzaam imago heeft en ook een relatief duurzaam product is. De graanteelt is één van die hotspots waar verduurzaming nodig is. Dit bleek uit het onderzoek naar duurzaamheid in de keten van broodproductie. Verschillende koplopers in de bakkerijsector zijn al actief bezig met verduurzamen, bijvoorbeeld door voor biologisch te kiezen. Ook in supermarkten zie je steeds meer biologische producten, waaronder brood.

Is de omslag naar biologisch brood en banket the way to go voor jouw bakkerij? Er zitten voordelen aan het kiezen voor biologisch, maar ook nadelen.

Bekijk de factsheets vol tips en voorbeelden voor de duurzame uitdagingen van brood.

Waarom biologisch?

Vanuit de overheid worden steeds meer plannen gemaakt om onze voedselproductie te verduurzamen. Zo staat in de EU Green Deal dat in 2030 25% van het voedsel dat op Europese grond geproduceerd wordt, biologisch moet zijn. En het ministerie van LNV wil dat tegen die tijd 15% van de landbouwgrond biologisch is.

De keuze voor biologisch is gebaseerd op het feit dat biologische landbouw over het algemeen minder belastend is dan gangbare (intensieve) landbouw. Biologische landbouw zorgt voor een lagere impact op het milieu: gezondere bodem, schoner water, minder emissies, meer biodiversiteit en beter voor dierenwelzijn. En dat het een landbouwmethode is waarvan de definitie is vastgelegd in de Europese wet. In die zin is het dus gemakkelijk meetbaar. 

De voordelen van biologische productie en verkoop

Kies je ervoor om biologische producten te produceren en te verkopen, dan laat je daarmee zien dat je bewust en duurzaam bent. Jouw bakkerij draagt een steentje bij om het klimaat, de natuur en voedselkwaliteit te verbeteren. Dit draagt bij aan een duurzaam imago van je bedrijf en kan ook nieuwe klanten aantrekken die dit ook belangrijk vinden.

De nadelen van biologische productie en verkoop

Een veelgenoemd nadeel van biologische producten en ingrediënten is de prijs. Die is vaak hoger waardoor de winstmarges lager uitvallen of de prijs voor de klant hoger wordt. Dit komt doordat de productie van biologische grondstoffen arbeidsintensiever is, maar ook doordat er beperktere beschikbaarheid van is. Daarnaast komen er extra verplichtingen bij kijken, zoals een registratie bij Skal. De term biologisch (en het bekende keurmerk) is immers beschermd. Hierover lees je meer in dit NBC artikel.

Wat willen consumenten?

Het kopen van biologisch is nog maar voor een (zeer) kleine groep consumenten een gewoonte. Niet-kopers zien de meerwaarde van biologisch niet opwegen tegen de hogere prijs. Maar er zit meer achter het kiezen van een product dan prijs. Ook gewoontegedrag, zelfbeeld, sociale norm, emoties en weestand spelen een rol, blijkt uit onderzoek van LNV. Hieruit blijkt ook dat verkooppunten een goede plek zijn om consumenten te informeren en beïnvloeden om toch voor biologisch te kiezen.

Doordat de consument de gehele categorie brood als één van de meest duurzame voedingscategorieën ziet heeft dit aspect voor een grote groep weinig tot geen aandacht in de aankoop van een brood (82%). Naast het positieve (‘gewoon goede’) imago is ook een gebrek aan informatie een belangrijk argument om bij aankoop geen rekening te houden met duurzaamheid. 28% van de consumenten zegt namelijk wel bereid te zijn om meer te betalen voor brood dat met zekerheid duurzaam is.  

Verantwoorde keuzes maken

Biologische voeding produceren is natuurlijk niet het enige dat je kunt doen om te verduurzamen. Maar het is een grote stap in de goede richting en geeft vooral een boodschap af aan je klanten en de rest van de sector. Het is vooral belangrijk je als bakker bewust te zijn van de keuzes die je maakt en dit te kunnen verantwoorden. Wees transparant en informeer je klanten over je processen. Misschien kies jij wel voor een andere manier om te verduurzamen die beter bij jouw bedrijf past. Zo kun je je geïnteresseerde klanten altijd te woord staan over de keuzes die je maakt.

 

Linda van Zonsbeek

 

Wetgeving over biologisch
Er is geen EU-wetgeving die specifiek reguleert welke claims je over biologische producten mag doen. Uiteraard moet informatie wel kloppen en mag de consument niet misleid worden. In dit NBC artikel lees je meer over de regelgeving rondom biologische levensmiddelen.
Project Brood & Duurzaamheid
NBC wil duurzaamheid sectorbreed een zetje geven door de dialoog over duurzaamheid te faciliteren, duurzame innovaties in de schijnwerpers te zetten en door het delen van informatie en inspiratie.