Kwantitatieve ingrediëntendeclaratie (KWID)

Van sommige ingrediënten, zoals bijvoorbeeld kaas, vruchten of noten, moet op de verpakking van het product het percentage vermeld worden om consumenten beter te informeren. Wij noemen dit de kwantitatieve ingrediëntendeclaratie, ofwel KWID. De regels zijn vooralsnog alleen van toepassing op voorverpakte producten.

Er zijn drie gevallen waarin het percentage van een product moet worden vermeld. 

  1. Wanneer het ingrediënt voorkomt in de productnaam of met de verkoopnaam wordt geassocieerd. Bijvoorbeeld: roomboterstroopwafels (het percentage roomboter en stroop) of gevuld speculaas (het percentage spijs).
  2. Wanneer het ingrediënt opvallend in woord of beeld is weergegeven op etiket of verpakking. Bijvoorbeeld: de tekst ‘bereid met echte boter’ (het percentage boter) of een plaatje van vruchten (het percentage van de betreffende vrucht).
  3. Wanneer het ingrediënt het levensmiddel karakteriseert en onderscheidt van producten waarmee het zou kunnen verward. Bijvoorbeeld: marsepein (het percentage amandelen), chocolade (het percentage cacaobestanddelen).

Documentatie

De hoeveelheid van een ingrediënt of categorie ingrediënten hoeft niet vermeld te worden wanneer die hoeveelheid op grond van andere wettelijke regelingen al wordt vermeld op het product. Denk bijvoorbeeld aan het vruchtengehalte in jam of toegevoegde vitaminen en mineralen. Ook wanneer van een ingrediënt maar een klein beetje is toegevoegd voor smaak of aroma, wanneer het gaat om levensmiddelenadditieven of wanneer de stof van nature in een product voorkomt, hoeft dit niet vermeld te worden. Is het ingrediënt niet doorslaggevend om het product te karakteriseren of te onderscheiden (bijvoorbeeld de hoeveelheid rogge in roggebrood of de hoeveelheid tarwe in tarwebrood), dan is KWID ook niet van toepassing.

Verliest uw product veel vocht gedurende de bereiding, dan berekent u het percentage van een ingrediënt op basis van het eindproduct. U deelt de hoeveelheid van het ingrediënt volgens het recept door het gewicht van het eindproduct. Is dat percentage hoger dan honderd procent, dan vermeldt u het gewicht van het ingrediënt dat voor de bereiding van honderd gram eindproduct gebruikt is in grammen.

In producten die tijdens de bereiding niet of nauwelijks vocht verliezen, berekent u het percentage door het gewicht van het ingrediënt volgens het recept te delen door het totale gewicht van alle ingrediënten tijdens de bereiding. Voor vluchtige stoffen, zoals alcohol, vermeldt u het percentage dat daadwerkelijk in het eindproduct is achtergebleven. Kijk dan dus niet naar hoeveel er tijdens de bereiding is toegevoegd.

Voor de berekening van het percentage geldt dat een afwijking van maximaal tien procent relatief is toegestaan. Het percentage dient vermeld te worden in (de buurt van) de productnaam of in de ingrediëntenlijst.

U mag voor de berekening van het KWID percentage in gebakken bakkerijproducten uitgaan van een standaard inbakverlies van 10% van het gewicht van het ongebakken product. Wilt u een hoger percentage inbakverlies hanteren, dan moet u dit met cijfers onderbouwen. Voor de te volgen procedure verwijzen wij u naar een voorbeeldberekening  , die het Nederlands Bakkerij Centrum samen met de NBOV en de NVB heeft opgesteld (zie hiervoor het document “Procedure inbakverlies” onder het kopje documentatie rechts in het scherm.).

Een globale toelichting op de verschillende verplichte onderdelen voor het etiket van voorverpakte producten vindt u in de overeenkomstig aangeduide artikelen. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar ons speciale naslagwerk “Voedselinformatie en Aanduiden” die deel uitmaakt van het digitale informatiepakket. Heeft u na het doorlezen daarvan nog vragen op het gebied van etiketteren? Neem dan contact op met onze kennisspecialisten! Zij staan u graag te woord.

Documentatie

Gerelateerde diensten

Digitaal infopakket (Hygiënecode)
Het digitaal infopakket bevat diensten die digitaal beschikbaar zijn voor iedere ondernemer, zoals de Hygiënecode, een informatiemap Etiketteren & Aanduiden en Warenwetenswaardig. Met dit pakket beschikt u over alle benodigde informatie voor een optimale bedrijfsvoering.
Lees meer
SpecsPlaza
Consumenten hebben een toenemende behoefte aan kennis over voedsel en de ingrediënten daarvan. Ook vanuit de overheid worden steeds meer regels opgesteld om via bijvoorbeeld een etiket de juiste productinformatie te verstrekken. Het etiketteren van voorverpakte producten is bovendien verplicht. Ook voor onverpakte producten zijn de regels in december 2014 verscherpt. SpecsPlaza helpt u daarbij.
Lees meer
Hulp bij etikettering
Op 13 december 2014 zijn nieuwe regels van kracht gegaan rond de etikettering van levensmiddelen. Dat heeft nogal wat gevolgen voor u als bakker waarbij u alle hulp goed kunt gebruiken. Het NBC staat u graag bij!
Lees meer
Hygiëne advies
Hygiëne staat centraal in uw bedrijfsvoering en u werkt volgens de Hygiënecode voor de Brood- en Banketbakkerij. Maar hoe weet u zeker dat u aan de huidige wettelijke eisen blijft voldoen? Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) helpt u graag met Hygiëne advies.
Lees meer