Handhaving NVWA op de claimswetgeving

Claims zijn commerciële boodschappen op een product die de gebruiker van dat product iets vertellen over de eigenschappen ervan. Het gebruik van dergelijke claims is aan regels gebonden. De NVWA, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, is de partij die bij ondernemers in Nederland het naleven van deze regels controleert. De NVWA toetst het gebruik van voedingsclaims en gezondheidsclaims aan de hand van de Europese Verordening nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (hierna: claimsverordening). Gelet wordt op etiketten, reclames op internet, TV-commercials en allerlei andere kanalen waarlangs producten worden aangeboden.

Rode draad door de claimsverordening heen is dat de producent van een levensmiddel de consument niet mag misleiden. Daarnaast is er voor het gebruik van claims een aantal voorwaarden opgesteld. De voedingsstof waarvoor de claim wordt gemaakt, moet een bewezen nutritioneel effect hebben, moet in significante hoeveelheden aanwezig zijn, moet kunnen worden opgenomen door het lichaam en moet betrekking hebben op levensmiddelen, die gereed zijn voor consumptie. Bovendien dient de claim begrijpelijk te zijn voor de consument.

Producenten dienen voedings- en gezondheidsclaims op hun producten wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Alle beschikbare wetenschappelijke gegevens met betrekking tot de claim moeten daarin worden meegenomen en voor het bedrijf en de controlerende instantie beschikbaar zijn. Ook moet het bewijs worden gewogen. Kunt u als ondernemer niet (goed) aan deze voorwaarden voldoen, dan is het advies om geen voedingsclaim te gebruiken.

Veel van de door de NVWA geconstateerde tekortkomingen hebben te maken met de vergelijkende (voedings)claims (meer informatie leest u ook in het artikel ‘Voedingsclaims en voorwaarden’). De te vergelijken producten moeten tot een groep van levensmiddelen behoren die vergelijkbaar zijn in voedingswaarde en die een vergelijkbare plaats innemen in het voedingspatroon. In de praktijk worden producten vaak niet met de juiste producten vergeleken of het blijft onduidelijk met wélke producten het bewuste product wordt vergeleken. Een veel voorkomende fout is ook dat het verschil in nutriënt of energie niet altijd wordt weergegeven. Bij het gebruik van claims als ‘met verlaagde energetische waarde’ of ‘light’ wordt verzuimd aan te geven waardoor deze eigenschap bereikt is. Daarnaast dienen de gegevens van de producten waarmee vergeleken wordt regelmatig geactualiseerd te worden, om te voorkomen dat een consument wordt misleid door het feit dat een claim is achterhaald.

De NVWA streeft naar handhaving van de wetgeving over correct gebruik van voedingsclaims op de etikettering en bij reclame van levensmiddelen. Producenten van levensmiddelen met voedingsclaims op hun producten of in de reclame daarover, die niet voldoen aan de claimsverordening, worden in eerste instantie gewaarschuwd. Bij herhaalde overtreding maakt de NVWA een boeterapport op. De hoogte van een boete verschilt per overtreding, waarbij de ernst van de overtreding en de grootte van de producent een rol speelt. In de Warenwet kunnen de standaard boetes variëren van € 525,- tot € 820.000,-. Reclame op of bij levensmiddelen die beweringen maken over een geneeskrachtige werking (zogenaamde medische claims), worden beboet via de Geneesmiddelenwet, die variëren tussen de € 450,- tot € 450.000,-.

Gerelateerde diensten

Hulp bij etikettering
Op 13 december 2014 zijn nieuwe regels van kracht gegaan rond de etikettering van levensmiddelen. Dat heeft nogal wat gevolgen voor u als bakker waarbij u alle hulp goed kunt gebruiken. Het NBC staat u graag bij!
Lees meer
Voedingswaarde analyse
Overweegt u om de voedingswaarde van uw brood- of banketproduct door een erkend laboratorium te laten bepalen? Het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) helpt u bij het vinden van de juiste partij.
Lees meer
Lokaal marktonderzoek
Wat vinden klanten van uw personeel, winkel, assortiment, prijzen en communicatie? Weet u om welke redenen zij uw producten kopen? Weet u hoeveel klanten bij u in de winkel komen en hoeveel meer klanten u kunt bereiken binnen uw verzorgingsgebied? Wat vinden klanten van uw personeel, winkel, assortiment, prijzen en communicatie? Weet u om welke redenen zij uw producten kopen? Met Lokaal Marktonderzoek heeft u een uitstekend beeld.
Lees meer

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten