Mirjam Kortekaas stopt als directeur van NBC

Per 1 juli aanstaande zal Mirjam Kortekaas haar functie als directeur van de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum neerleggen. De laatste vijf jaar is mede door de activiteiten van NBC het broodvolume gestabiliseerd, het imago van brood verbeterd en de samenwerking binnen de bakkerijketen gegroeid. Momenteel werkt NBC, in samenwerking met de ketenpartijen, aan de visie 2040 voor de bakkerijketen.

De Raad van Commissarissen en collega's zijn Mirjam erkentelijk voor de belangrijke rol die zij gedurende de afgelopen vijf jaren als bestuurder heeft gespeeld in de ontwikkeling van NBC en de samenwerking in de keten. Onder de enthousiaste leiding van Mirjam is de positie van het NBC als kennis- en adviescentrum van de bakkerijketen verder verstevigd.

Tot nader besluit van de Raad van Commissarissen zal Frank Janssen als plaatsvervangend directeur haar functie waarnemen.

Terug naar nieuws