Kansen voor meer Volkoren

Afgelopen week kwamen wij samen tijdens de kennissessie Blik op Volkoren in Ede. Met prikkelende vragen en opmerkingen vanuit de zaal, een inspirerende muzikale aankleding en een samenkomst van verschillende expertises van binnen én buiten de bakkerij kijken we als Nederlands Bakkerij Centrum terug op een zeer geslaagde sessie.

Niet alleen werd de bestaande kennis die er beschikbaar is over volkoren gebundeld, maar kwam er vanuit zowel de sprekers als het publiek veel waardevolle input om het aandeel van volkoren een boost te geven. Wij zien dit ook als grote kansen om gezamenlijk de Nederlandse consument gezondere keuzes te laten maken.

Een aantal inzichten uit de sessie die ons opvielen:

Gezondheid: Nederlanders komen bij lange na niet aan de vezelinname van 30 tot 40 gram per dag, zoals geadviseerd door de Gezondheidsraad. Volkoren kan daar een belangrijke rol in spelen. Er is veel angst onder consumenten voor onder meer koolhydraten. Tegelijkertijd weten consumenten wél dat volkoren de meest gezonde keuze is in het broodschap.

Smaak en product: Consumenten kiezen voornamelijk op smaak. Gezondheid is pas het vierde of vijfde aankoopmotief. De jeugd speelt hierbij een belangrijke rol: smaak is te leren. Volkoren wordt nog vaak als te droog ervaren. Het is zaak om volkoren lekkerder en aantrekkelijker te maken. Zouden we bijvoorbeeld volkorenmeel toe kunnen voegen aan witbrood? Of een groter volkorenschap met meer verschillende producten. Tegelijkertijd is er ook een paradox of choice: teveel keuze werkt averechts.

Communicatie: Volkoren moet in zijn kracht gezet worden, bijvoorbeeld aan de hand van een richtlijn naast groente en fruit. De keuze voor volkoren moet daarnaast intuïtief zijn. Experimenten met nudging -zoals plaatsing in het schap of schapkaarten- kunnen waardevol zijn. Ook is de samenwerking met maatschappelijke partners van belang, zodat een eenduidige boodschap wordt uitgedragen die duidelijkheid en handelingsperspectief biedt aan consumenten.

Kansenkaart Volkoren

Deze informatie blijft niet op de plank liggen. We bundelen de uitkomsten samen met inzichten uit onderzoek én een voorzet voor het concrete handelingsperspectief in een publicatie getiteld Kansenkaart Volkoren. Deze delen we in januari tijdens de Week van het Bood, en dient als startpunt voor verdere acties.

  

Terug naar nieuws