Broodcampagne: bakkerijbranche zet nóg meer in op volkoren

In onderwijshotel De Rooi Pannen in Breda vond woensdag 14 september de kick off plaats van de imagocampagne ´Brood, goed verhaal. Met graan uit Europa´. Het aantal Nederlanders dat voor de broodsoort volkoren kiest moet naar 53 procent groeien. Dat is op dit moment nog 47 procent. In de nieuwe campagne trekt Nederland samen op met België. De nieuwe imagocampagne ‘Brood, goed verhaal. Met graan uit Europa’ (kortweg: Brood, goed verhaal), is een verdiepingsslag op de eerdere, gelijknamige, campagne. Deze nieuwe campagneperiode loopt in 2022 en 2023.

Woensdagmiddag werd in Breda helder dat de aandacht voor volkoren centraal staat. Frank Janssen van het Nederlands Bakkerij Centrum (NBC) sprak de doelstelling uit dat eind 2023 het totale volume brood in Nederland en België gegroeid is naar 1,34 miljoen ton. ‘Gezien de crisis waarin de bakkerijbranche zich op dit moment bevindt, is het wel de vraag of we dit halen’, nuanceerde hij. Verder zou het aantal Nederlanders dat kiest voor volkorenbrood moeten stijgen naar 53 procent in Nederland en naar 35 procent in België’, zei Janssen. Hij legde onder meer uit hoe het subsidie-traject van de EU voor deze campagne is verlopen en hoe de doelstellingen behaald moeten worden de komende tijd.

Dit gebeurt onder meer aan de hand van verschillende broodverhalen die de consumenten moet enthousiasmeren in hun broodconsumptie. Het gaat erom dat zij brood onderdeel laten zijn van een gezonde en bewuste leefwijze. Door prikkelend over de voedingswaarde van brood te vertellen, moeten de broodverhalen direct aansluiten op de behoefte aan informatie over voeding en gezondheid. Volkoren (de korrel die zo lekker in z’n vliesje zit) zal daarbij de boventoon voeren. ‘Volkorenbrood past heel goed in datgene wat de EU uitdraagt met de Green Deal en de Farm-to-Fork-strategie’, liet Mirjam Kortekaas, directeur van het NBC, bij de presentatie weten.

Mirjam Kortekaas (l) van het NBC en Kathou Wagemans (IB&G) bij de lancering.

Aftrap in Week van het Brood

‘Brood, goed verhaal’ werd in januari dit jaar afgetrapt met de eerste nieuwe Week van het Brood. Het was de bedoeling dat het vervolg van de campagne iets eerder zou beginnen, maar de organisatie hieromtrent was nog niet geheel afgerond. De periode na de zomer leek het NBC zodoende het beste moment voor de start. NBC coördineert de campagne namens de Nederlandse en Belgische bakkerijsector. De radiospots die in de eerste campagne veel te horen waren, zijn komen te vervallen vanwege de kosten, maar er komt voldoende voor in de plaats. Onder meer richt het NBC zich met zogenoemde Focusgroepen op verbeteringen van de consumptie en de sector en zijn er sinds 1 september tv-spotjes te zien. Selmore Creative Agency – ook in Breda aanwezig en verantwoordelijk voor de spotjes – gaf een presentatie over de totstandkoming de bijzondere video’s.

Korrel die lekker in z’n vliesje zit

Het ‘Succesverhaal – over de korrel die zo lekker in z’n vliesje zit’ is tot en met week 39 op tv te zien en ook online, zoals op YouTube en uitzending gemist. NBC geeft  het succesverhaal nog een extra boost door in deze periode ook social advertising-campagnes via Facebook en Instagram in te zetten. In november vindt een tweede online-vlucht plaats, waarbij nog twee andere video’s te zien zullen zijn:  ‘Onzinverhaal, de feiten op tafel’ en het ‘Sterke verhaal, de superpowers van brood’. 

Zelf materiaal downloaden

NBC wil namens de gehele bakkerijsector zoveel mogelijk consumenten bereiken. Bakkers kunnen daar zelf op inhaken. Op de downloadpagina staat materiaal waar ondernemers gebruik van kunnen maken. De downloadpagina wordt gedurende de campagne aangevuld met nieuw materiaal, laat NBC weten. Tegelijkertijd staan ook alle broodverhalen verzameld op de website www.broodgoedverhaal.nl. Het gaat om een sterk verhaal, reisverhaal, liefdesverhaal en een kinderverhaal. Deze boekenbroodplank wordt gedurende de campagne aangevuld met meer broodverhalen.

Foodprofessionals en Focusgroepen

Behalve consumentencampagnes richt NBC zich ook op voedingsprofessionals. Die op hun beurt ook weer consumenten bereiken. In zowel Nederland als België worden in Voeding Nu en Nutrifacts drie (wetenschappelijke) artikelen over broodgerelateerde onderwerpen gepubliceerd: eiwit in brood, vitamines in volkoren en broodverspilling. Dat gebeurt in juni, september en december.

Schoolactiviteiten

Voor het Nationaal Schoolontbijt (2e week november) verspreidt NBC educatiemateriaal onder basisschoolleerlingen. Dat gebeurt in Nederland via de scholen. In België wordt samen met uitgeverij Averbode educatiemateriaal verspreid via schoolmagazines en schoolevenementen.

Thema Week van het Brood 2023

De data en de insteek voor de volgende Week van het Brood, in januari 2023, zijn ook bekend. De week zal plaatsvinden in week 3: van 16 tot en met 22 januari. In deze week zal volkoren een leidende rol spelen met de insteek: ‘Als ik dit had geweten, had ik meer volkoren gegeten’. Er wordt de komende tijd verder nagedacht over de invulling van deze week.

Focusgroepen

Een andere insteek, die tot verbeteringen van de broodconsumptie en de sector moet leiden, is de inrichting van zogenoemde focusgroepen. In verschillende van deze groepen wordt kennis met en uit de sector over broodgerelateerde thema’s gedeeld en bediscussieerd. De resultaten dienen om betrokkenen in de sector te informeren en inspireren, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven en artikelen in vakbladen.

Ook de brainstormsessie ‘Blik op de Toekomst’ krijgt een vervolg met de focusgroep ‘Blik op volkoren’. Met deze focusgroep wil NBC een aanvalsplan voor volkoren vormgeven. ‘Hoe kunnen we op een activerende manier over volkoren praten? Wat blijft hangen bij de consument? En welke stappen kan een bakker, cateraar of retailer extra doen om klanten te overtuigen volkoren te kopen?’

De organisatie

De broodcampagne wordt uitgevoerd door het Nederlands Bakkerij Centrum (coördinatie) en het Instituut Brood & Gezondheid, namens de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij, Stichting Ambachtelijke Bakkerij, Nederlandse Bakkerij Fabrikanten, Federatie van Grote Bakkerijen België, Federatie van Belgische Molenaars, Federatie van Belgische toeleveranciers en de Regionale Verenigingen van Ambachtelijke Bakkers onder koepel van de Belgische Confederatie BBCI.

Bron: Bakkerswereld.nl https://www.bakkerswereld.nl/66425/campagne-bakkerijbranche-zet-nog-meer-in-op-volkoren 

Terug naar nieuws