Voedingswaardecijfers in NEVO

Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat gegevens over de voedingskundige samenstelling van circa 2.200 voedingsmiddelen. Het betreft voedingsmiddelen die door een groot gedeelte van de Nederlanders regelmatig worden gebruikt of die van belang zijn voor bepaalde groepen in de bevolking. Ook zijn voedingsmiddelen opgenomen die in de praktijk van wetenschappelijk voedingsonderzoek, diëtetiek en voedingsvoorlichting van belang zijn.

In 2007-2008 heeft TNO onderzoek gedaan naar de voedingswaarde van brood. Om het onderzoek goed te kunnen uitvoeren, is door heel Nederland brood van supermarkten en ambachtelijke bakkerijen onderzocht. Op basis hiervan is de NEVO-tabel gevuld met de voedingswaardecijfers van 70 broodsoorten, welke om de paar jaar wordt bijgewerkt. Daarnaast worden er sinds 2009 jaarlijks landelijke zoutmetingen in brood uitgevoerd. De resultaten hiervan worden ook gedeeld met de beheerder van de NEVO-tabel. Het jodiumgehalte wordt herberekend op basis van de hoeveelheid natrium. Zowel de bakkerijbranche als professionals op het gebied van voedingsonderzoek en –voorlichting hebben immers belang bij een zo volledig mogelijk, actueel overzicht.

De tabellen kunnen gebruikt worden bij vragen van consumenten over de voedingswaarde van brood. Let wel, de informatie in de NEVO-tabel moet worden gezien als de beste benadering van de werkelijke waarden. Elk voedingsmiddel kan namelijk variëren in samenstelling. Veel meer specifieke informatie over de voedingswaarde van brood vindt u op brood.net.