Veilig werken in de hitte

Bij sommige werkzaamheden in een bakkerij kan het erg warm zijn. Naar mate de buitentemperatuur oploopt, wordt het binnen nog warmer. Werken onder te warme omstandigheden brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. In deze factsheet van Veilig en Gezond worden kort de belangrijkste aandachtspunten weergegeven om risico’s te verkleinen. Let vooral op medewerkers die extra risico lopen bij hitte, zoals zwangeren en medewerkers met hartproblemen.

Wilt u meer weten over de effecten, risico’s en maatregelen, raadpleeg dan de informatie over werken in de warmte op www.arboportaal.nl

Houd het gebouw zo koel en droog mogelijk

 • Zet apparatuur en verlichting waar mogelijk uit.
 • Beperk het gebruik van water voor de schoonmaak (luchtvochtigheid) en plan dit op momenten dat dit zo min mogelijk hindert.
 • Ventileer zo veel mogelijk als de temperatuur en vochtigheid buiten laag zijn (met name nachtventilatie gebruiken).
 • Houd de zon buiten: gebruik buitenzonwering of plak warmtewerende folie op (dak)ramen.
 • Koel het dak met watersproeiers.
 • Zet (tijdelijke) koeling/ventilatie in.

Plan de werkzaamheden gunstig

 • Verschuif indien mogelijk werktijden naar de koelste periodes. Plan inspannend werk tijdens de koelste periodes of stel het werk zo mogelijk uit.
 • Verdeel belastend werk over meerdere personen en wissel vaker af.
 • Wissel werk in warmte af met werkzaamheden in een koelere omgeving en met extra pauzes.

Maatregelen gericht op de medewerker

 • Verstrek koel water naar behoefte (eventueel waterijs) en stimuleer medewerkers om iedere 15 tot 20 minuten te drinken (HACCP-tip: beker met spitse bodem zodat werknemers hun beker niet overal neer kunnen zetten).
 • Gebruik lichte en luchtige werkkleding en vervang deze vaker.

 Doe het werk op de beste plek

 • Vermijd werkplekken of werkzaamheden hoog in het gebouw.
 • Vermijd zoveel als mogelijk werkzaamheden dicht bij warmtebronnen (ook bij een hete gevel).

Aandachtspunten medewerkers

 • Bij extreme hitte: laat medewerkers niet alleen werken buiten zicht van anderen.
 • Niet te lichtvaardig overgaan tot aanschaf van koelvesten.
 • Verstrek geen energie-dranken en wees terughoudend met koffie en thee.
 • Verstrek geen zouttabletten.

De aanschaf en het gebruik van een koelsysteem kunnen erg kostbaar zijn. Daarom volgen hieronder een aantal tips om warmte en vocht beter beheersbaar te houden.

Voorkom onnodige verspreiding van warmte en vocht

 • Scherm hete processen af van werkruimtes die zelf geen hitte produceren.
 • Zorg door luchtinblaas voor overdruk in koelere ruimtes ten opzichte van ruimtes waar de warmte het grootst is.
 • Bij een warmtebron en bij stoom/vocht; directe afzuiging gebruiken zo dicht mogelijk bij de bron.
 • Zorg dat overtollige warmte door dakluiken weg kan.
 • Maak plafondschotten die voorkomen dat warmte zich langs het plafond naar andere gebouwdelen verplaatst.
 • Als er sprake is van stralingswarmte, plaats dan een plaat tussen de werkplek en de stralingsbron.
 • Isoleer hete leidingen bij werkplekken.

Ga slim om met de inblaaslucht

 • Laat verse buitenlucht in op een geschikte plaats.
 • Plaats de aanzuiging op de koele gevel van het gebouw. Vermijd aanzuiging van verontreiniging uit de omgeving (laad-/losplaats vrachtauto's, en dergelijke).
 • Breng toevoerlucht op plaatsen binnen waar medewerkers er het meeste profijt van hebben. Voer de lucht op de werkvloer laag bij de grond aan.
 • Voorkom tocht; gebruik een groot oppervlak voor inblaas, zodat de luchtsnelheid laag blijft (airsocks of geperforeerde plaat).
 • Gebruik de capaciteit van de installatie optimaal. Als de capaciteit niet voldoende is, knijp of sluit dan delen af, zodat andere delen meer kracht krijgen; daar waar dat het meeste nodig is.
 • Voorkom plotselinge grote temperatuurverschillen (> 6 °C verschil) en hoge luchtsnelheid (> 0,5 m/s), bijvoorbeeld van tijdelijke airco-units en ventilatoren.
 • Wees voorzichtig met extra ventilatoren bij een ruimtetemperatuur van 35°C of hoger. Hoge luchtsnelheid kan dan tot meer warmtebelasting leiden.