Registratie bij de NVWA

Wanneer u exploitant bent van een levensmiddelenbedrijf, zoals een bakkerij, bent u verplicht de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op de hoogte te stellen van elke vestiging van uw bedrijf waar men zich bezighoudt met productie, verwerking of distributie van levensmiddelen.
De NVWA registreert naam, adres, vestigingsplaats, e-mailadres, KvK-nummer, bedrijfslocaties en kernactiviteiten van het bedrijf. Als ondernemer dient u deze gegevens actueel te houden en veranderingen of een sluiting van een vestiging door te geven. Dat is vastgelegd in Europese wetgeving, namelijk in de EG-verordening 852/2004.

Voor registratie bij de NVWA gaat u naar de site van de NVWA . Gebruik het formulier Registratie levensmiddelen dat te vinden is op de website van de NVWA

  • Geef aan dat u uw bedrijf wilt ‘Aanmelden’.
  • Selecteer vervolgens uw activiteit met levensmiddelen.
  • Gebruik voor elke vestiging een apart formulier.

Als uw bedrijf een erkenning nodig heeft hoeft u zich niet te registreren. Een erkenning is nodig voor de productie van levensmiddelen van dierlijke oorsprong en kiemgroente. Ook bedrijven die levensmiddelen van dierlijke oorsprong hanteren of opslaan hebben soms een erkenning nodig. Twijfelt u of uw bedrijf onder de registratie- of erkenningsplicht valt? Raadpleeg dan artikel ‘EG-erkenning voor vleesproducten, vleesbereiding en verse eieren'.