Prijsaanduiding

In Nederland kennen wij het Besluit prijsaanduiding producten (Bpp). Dit besluit vermeldt de eisen die de wet aan de prijsaanduiding stelt. Wanneer producten in aanwezigheid van een consument te koop worden aangeboden, gelden de regels voor de ‘gewone’ prijsaanduiding van producten, die we kennen als de verkoopprijs. Daarnaast gelden ook regels voor de prijsaanduiding per meeteenheid of ppm (prijs per kg, prijs per 100 g of prijs per liter). Hiermee wil de overheid de voorlichting aan consumenten verbeteren en het vergelijken van prijzen vergemakkelijken.

Een verkoper mag een product normaal gesproken alleen te koop aanbieden wanneer het voorzien is van een aanduiding van de verkoopprijs en de prijs per meeteenheid (voor deze laatste categorie gelden een aantal uitzonderingen  – zie uitzonderingen ppm). Deze moeten duidelijk op het product of op de verpakking vermeld staan óf op het voorwerp waarin zich het product bevindt, bijvoorbeeld een krat of een mand. De aanduiding van de verkoopprijs en de prijs per meeteenheid dient duidelijk en ondubbelzinnig te zijn en moet in euro’s worden uitgedrukt. De prijs van een product dient altijd goed leesbaar te zijn, ook wanneer het product bijvoorbeeld in een etalage wordt uitgestald of in een webshop wordt aangeboden

Uitzonderingen prijs per meeteenheid
De prijsaanduiding per meeteenheid is niet verplicht voor:

 • Producten die te koop worden aangeboden in fantasieverpakking of in fantasievorm voor speciale gelegenheden.
 • Klaargemaakte en klaar te maken maaltijden die te koop worden aangeboden in één verpakking.
 • Producten die gewoonlijk tegen een prijs per stuk of voorverpakt per aantal stuks te koop worden aangeboden. Bijvoorbeeld gebakjes, taarten, beschuit, krentenbollen, een heel brood of een half brood. 
 • Producten die in standaardhoeveelheden (1 kilo, 1 liter enzovoort) worden aangeboden (de verkoopprijs is dan gelijk aan de prijs per meeteenheid, bijvoorbeeld voor een zakje met 100 gram zoutjes).Diverse producten die samen in één verpakking worden aangeboden (bijvoorbeeld een assortiment bonbons, koekjes of een assortiment gebak).
 • Producten die door middel van een automaat worden aangeboden.
 • Producten die in vaste hoeveelheden zijn verpakt en die te koop worden aangeboden:
  o in een bedieningszaak of een onderdeel van een zelfbedieningszaak waarin de verkoop van goederen grotendeels over de toonbank plaatsvindt (bakkerswinkel);
  o in een zelfbedieningszaak waarin het aantal werkzame personen - berekend op basis van volledige werktijd – niet meer is dan vijf;
  o op de openbare weg buiten de verkoopruimte van een bedieningszaak (bijvoorbeeld een kraampje);
  o aan de huizen van vaste afnemers;
  o in een besloten ruimte die onderdeel is van een vervoermiddel (bijvoorbeeld een SRV-wagen);
  o in de uitoefening van markt- en straathandel en handel te water (venten). 
 • Producten waarvoor geen verplichting tot hoeveelheidsaanduiding bestaat, bijvoorbeeld onverpakte producten. 
 • Producten waarvan de verpakkingseenheid niet groter is dan 15 gram of 15 milliliter.
 • Producten die in een etalage worden uitgestald.

Bakkerijproducten waarvan het nettogewicht op de verpakking vermeld wordt, worden in de supermarkt voorzien van een prijs per meeteenheid. Bij bijvoorbeeld koekjes, toastjes, crackers, ontbijtkoek, cake of roggebrood wordt de prijs per honderd gram of per kilogram vermeld op een schapkaart bij het product. Wanneer de producten in een bakkerswinkel of een kleine (zelf)bedieningszaak worden verkocht, hoeft de prijs niet per meeteenheid vermeld te worden.

Een globale toelichting op de verschillende verplichte onderdelen voor het etiket van voorverpakte producten vindt u in de overeenkomstig aangeduide artikelen. Voor een gedetailleerde toelichting verwijzen we u naar ons speciale naslagwerk “Voedselinformatie en Aanduiden” die deel uitmaakt van het digitale informatiepakket. Heeft u na het doorlezen daarvan nog vragen op het gebied van etiketteren? Neem dan contact op met onze kennisspecialisten! Zij staan u graag te woord.

Gerelateerde diensten

Belangrijk! Een aantal dingen zijn veranderd.

Graag willen we u informeren. We hebben een duidelijke splitsing gemaakt tussen onze collectieve werkzaamheden ter verbetering van de bakkersbranche en onze commerciële diensten, die we aanbieden.

Voor al onze collectieve zaken kunt u nog steeds terecht bij NBC. Al onze commerciële diensten kunt u vanaf nu vinden onder FoodBase.nl. Met de kennis van NBC. 

Dat geldt dus ook voor online bestellingen. MijnNBC is nu Mijn FoodBase geworden. De inloggegevens zijn gelijk gebleven.

Voor vragen neem contact op met onze klantenservice of uw hygiëne – adviseur. 

×
Sluiten