Nettohoeveelheid

De nettohoeveelheid van een voorverpakt  levensmiddel wordt normaal gesproken uitgedrukt in volume-eenheden bij vloeibare producten (liter, centiliter of milliliter) en in massa-eenheden (kilogram of gram) bij andere producten. Bijvoorbeeld: 200 g, 1 kg, 1,5 Liter (1,5 l), 4 x 330 ml.

Deze informatie staat op de verpakking of het etiket. Het gewicht van het product (zonder verpakking) op het moment van verkoop is ten minste het gewicht dat op de verpakking of het etiket staat. Houd daarom bij het bepalen van de nettohoeveelheid rekening met indrogen, afbrokkelen of kruimelen van een product. De aanduiding ‘circa’ in combinatie met de hoeveelheid mag niet.

Voor producten die in de regel per stuk worden verkocht is vermelding van een gewicht niet nodig (aantal stuks is dan voldoende). Zie tab “Vrijstellingen”.

Vermelding van het woord “hoeveelheid” of “nettohoeveelheid” bij het gewicht of het aantal stuks is niet verplicht.

De officiële benaming van het product, de netto hoeveelheid en – indien van toepassing – het alcoholpercentage staan in hetzelfde gezichtsveld, dat wil zeggen dat de consument deze informatie in één oogopslag moet kunnen zien.

Dit artikel hoort bij Dossier etikettering.

Pauline Houtsma

Kennisspecialist Hygiëne en wetgeving

p.houtsma@nbc.nl
0317 47 12 12

Voor grootbrood dat op droge stof geproduceerd wordt, mag u de hoeveelheidsaanduiding ‘heel’, 'midden(groot)' en ‘half’ gebruiken. Op voorverpakt brood dat niet op droge stof wordt geproduceerd, vermeldt u de nettohoeveelheid in aantal grammen. De verplichtingen en uitzonderingen zoals vastgelegd in het Warenwetbesluit Meel en brood vindt u in dit artikel.

Handig: bekijk het stroomschema Hoeveelheidsaanduiding brood!

Voor voorgebakken brood dat in de winkel wordt afgebakken of als voorgebakken brood wordt verkocht, gelden dezelfde regels als voor afgebakken brood. Op brood wat niet op droge stof geproduceerd hoeft te worden vermeldt u het aantal stuks (kleinbrood) of de nettohoeveelheid in gramen. U kunt ook het aantal stuks in combinatie met het gewicht vermelden.

Wanneer een voorverpakt levensmiddel bestaat uit twee of meer afzonderlijke voorverpakkingen, die dezelfde hoeveelheid van hetzelfde product bevatten, wordt de nettohoeveelheid vermeld door het aangeven van de nettohoeveelheid van elke afzonderlijke verpakking en het totale aantal daarvan (bijvoorbeeld: 5 x 50 g). Die vermelding is niet nodig wanneer het totale aantal verpakkingen duidelijk zichtbaar is en van buitenaf geteld kan worden en wanneer ten minste één vermelding van de in elke afzonderlijke verpakking aanwezige nettohoeveelheid van buitenaf duidelijk kan worden gezien.

Worden de verpakte eenheden niet afzonderlijk verkocht, dan vermeldt u de totale nettohoeveelheid in de verpakking en het aantal verpakkingen. Bijvoorbeeld: een verpakking met zes verpakte koekrepen die niet afzonderlijk worden verkocht: 6 x per stuk verpakt, 200 g.

Een andere manier van hoeveelheidsaanduiding is de e-regeling. De ‘e’ staat voor ‘estimate’, wat ‘ongeveer’ betekent. Een product met dit teken mag binnen wettelijk vastgestelde marges iets meer of minder wegen dan op de verpakking staat vermeld. Het gemiddelde gewicht van een partij moet wel minimaal gelijk zijn aan de hoeveelheidsaanduiding op de verpakking. Om te mogen produceren volgens de e-regeling heeft u een erkenning nodig, die door het Nederlands Meetinstituut (NMi Certin) te Delft wordt verleend.

De Productinformatieverordening (1169/2011) stelt de vermelding van de nettohoeveelheid niet verplicht voor levensmiddelen:

  • die aanzienlijk aan volume of gewicht verliezen én die per stuk verkocht worden dan wel in aanwezigheid van de koper worden afgewogen;
  • die een netto hoeveelheid hebben van minder dan vijf gram of vijf milliliter (maar deze uitzondering geldt niet voor kruiden en specerijen).
  • die in de regel per stuk worden verkocht (bijvoorbeeld krentenbollen, gevulde koeken, kleinbrood, mueslirepen), mits het aantal stuks duidelijk kan worden gezien en van buitenaf gemakkelijk kan worden geteld (anders vermeldt u het aantal stuks op de verpakking).
Pauline Houtsma

Kennisspecialist Hygiëne en wetgeving

p.houtsma@nbc.nl
0317 47 12 12