Nationale Aanpak Productverbetering: acties voor de bakkerijsector

In 2022 is de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) uitgebracht. Dit is onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord, waarin is afgesproken dat het makkelijker moet worden voor de consument om gezonde voeding te kiezen. Nederlanders hebben gemiddeld een te hoge inname van zout en verzadigd vet, en ook de inname van suiker is hoog. Met de NAPV moedigt het ministerie van VWS fabrikanten extra aan om de samenstelling van hun voedingsmiddelen te verbeteren. Zo ook de bakkerijsector. Wat de NAPV inhoudt en wat er wordt verwacht, leest u hier.

Wat is de NAPV?

Met de NAPV wil de overheid stap voor stap de samenstelling van voedingsmiddelen verbeteren. De focus ligt op minder zout, suiker en verzadigd vet, en in een beperkt aantal producten het verhogen van het vezelgehalte. Alle fabrikanten worden via deze methode gestimuleerd om producten te verbeteren, ongeacht of het product al een gunstige samenstelling heeft of niet.

De producten zijn ingedeeld in voedingsmiddelengroepen op basis van onder andere samenstelling, productiewijze, houdbaarheid en textuur. Van al die producten zijn voedingsstoffen bekeken en zijn grenswaardes voor zout, suiker en/of verzadigd vet bepaald. Daaruit zijn per voedingsmiddelengroep drie trappen voor verbetering geformuleerd.

 

 

 

In 2030 moet per voedingsmiddelengroep de helft van de producten tot de beste categorie behoren; en maximaal 10% tot de slechtste qua voedingswaarde.

 

 

 

 

 

Waar kunt u beginnen?

Stap voor stap verbetering, dat is eigenlijk wat er van u verwacht wordt. En dat is prettig, want door geleidelijk aan te verbeteren, kan de consument ook wennen aan een minder zoet, zout of vet product.

Verbetering kan op verschillende manieren en is afhankelijk van het product. Denk aan het gebruik van minder vlees of kaas, om het verzadigd vetgehalte te verlagen. Of door alternatieve ingrediënten te gebruiken; van vast naar vloeibare vetten en oliën bijvoorbeeld. Stap één is om eens kritisch te kijken naar uw producten, en de voedingswaarden van uw producten met de criteria te vergelijken. Vanuit daar kunt u een verbeterplan opstellen voor de producten waarbij dat nodig is.

U kunt ook in gesprek gaan met uw leveranciers, wellicht kunt u gezamenlijke afspraken maken of samenwerken.  

Aandachtspunten

  • Indien productverbetering plaatsvindt op een van de genoemde voedingsstoffen, dient dit niet te leiden tot verslechtering op andere aspecten;
  • Met de NAPV worden alle producten meegenomen, er is geen sprake van wel of geen deelname;
  • Kortere declaraties of minder bewerkt voedsel in het voedselaanbod behoren niet tot het doel van de NAPV;
  • De NAPV heeft als doel om productverbetering in alle kanalen te versnellen, dus zowel thuis als buitenshuis.
  • Gelijke grenswaarden voor de NAPV en Nutri-Score helpen fabrikanten bij productverbetering. Waar mogelijk zijn grenswaarden in lijn gebracht met Nutri-Score afkappunten.

Totstandkoming NAPV

De NAPV is een opdracht van het ministerie van VWS. Het RIVM ontwikkelde samen met het Voedingscentrum en de HAS Hogeschool criteria voor productverbeteringen. Hiervoor zijn gegevens uit diverse bronnen gebruikt, waaronder de Levensmiddelendatabank (LEDA), de Voedselconsumptiepeiling en normen uit wetgeving. Hoewel er diverse consultatie rondes zijn geweest in 2020 en 2021, is er nog altijd discussie gaande over diverse onderwerpen, zoals portiegrootte.  

Monitoring en evaluatie van de NAPV vindt tussentijds plaats: in 2025, 2028 en 2031.

Meer informatie

Linda van Zonsbeek

Kennisspecialist Voeding en Gezondheid

l.van.zonsbeek@nbc.nl
0317 47 12 12

Er zijn grenswaarden opgesteld voor het zoutgehalte in brood. Dit geldt voor alle broodsoorten (groot en klein brood), ook niet dagelijkse broodsoorten mits ze geen toegevoegde zoute of zoete ingrediënten bevatten. Met het project Bakkerszout 2.0 wordt hier collectief aan gewerkt.

Voedingsmiddelengroep*

Zoutgehalte (g/100g)

GW1

GW2

GW3

Brood en broodvervangers

Brood (inclusief bruinbrood); luxe brood, naturel en zoet

0,9

1,0

1,1

Luxe brood, hartig

1,0

1,2

1,4

Broodvervangers

0,86

1,3

1,8

Bodems

0,9

1,0

1,3

Ontbijtgranen

0,4

0,69

0,95

Banket en zoetwaren

Cakes

0,6

0,7

0,9

Koek; ontbijtkoek; taart en gebak

0,38

0,54

0,76

Graan-, muesli-, fruit- en energierepen

0,33

0,40

0,60

Hartige snacks

Hartige snacks, gepaneerd ragout

1,2

1,2

1,2

Hartige snacks, loempia

1,1

1,2

1,3

Hartige snacks, vlees

1,1

1,4

1,6

Hartige snacks, gefrituurd of bladerdeegbroodje (geen vlees)

1,1

1,4

1,7

* Bekijk voor alle voedingsmiddelengroepen: criteria NAPV

Doordat in het Warenwetbesluit Meel en Brood is aangegeven wat wit- bruin- en volkorenbrood is, en daarmee is ook grotendeels bepaald wat het vezelgehalte is. Voor bruinbrood is er de meeste ruimte voor aanpassingen in het vezelgehalte, bijvoorbeeld door het percentage volkorenmeel te verhogen. Om die reden zijn er geen grenswaarden opgesteld voor de volledige categorie brood, maar alleen voor bruinbrood.

 

Voedingsmiddelengroep*

Vezelgehalte (g/100g)

GW1

GW2

GW3

Brood en broodvervangers

Bruinbrood

3,8

4,5

5,2

Luxe brood, naturel en zoet

2,4

3,3

4,1

Luxe brood, hartig

1,7

2,1

3,0

Broodvervangers

3,3

4,8

8,3

Bodems

1,5

2,6

4,3

Ontbijtgranen

6,3

8,7

11

* Bekijk voor alle voedingsmiddelengroepen: criteria NAPV

Voor luxe brood met eventuele zoete of zoute toevoegingen, zoals croissant, mueslibrood en kaas-ui stokbrood, zijn ook grenswaarden opgesteld voor de hoeveelheid verzadigd vet.

Voedingsmiddelengroep*

Verzadigd vetgehalte (g/100g)

GW1

GW2

GW3

Brood en broodvervangers

Luxe brood, naturel en zoet

1,3

2,0

7,6

Luxe brood, hartig

2,4

4,0

8,2

Broodvervangers

1,7

2,8

6,6

Bodems

1,5

3,3

12

Ontbijtgranen

1,8

2,8

4,7

Banket en zoetwaren

Cakes; koek; taart en gebak

7,1

11

14

Hartige snacks

Hartige snacks, gepaneerd ragout

3,4

4,0

4,8

Hartige snacks, loempia

1,6

2,2

3,0

Hartige snacks, vlees

3,0

4,5

10

Hartige snacks, gefrituurd of bladerdeegbroodje (geen vlees)

3,2

9,0

11

* Bekijk voor alle voedingsmiddelengroepen: criteria NAPV

 

Voor het gehalte mono- en disachariden, ofwel suiker, zijn er grote verschillen tussen diverse broodsoorten. Voor de subgroepen “brood” (inclusief roggebrood), “luxe brood, hartig”, “broodvervangers” en “bodems” zijn geen grenswaarden opgesteld, omdat het gehalte aan mono- en disachariden relatief laag is. Voor “luxe brood, naturel en zoet” zijn wel grenswaarden opgesteld.  Ondanks dat het voor bepaalde broodsoorten, zoals krentenbrood die wel in deze subgroep valt, lastig is om te verbeteren, in verband met wettelijke eisen.

 

Voedingsmiddelengroep*

Mono- en disacharidengehalte (g/100g)

GW1

GW2

GW3

Brood en broodvervangers

Luxe brood, naturel en zoet

15

27

29

Ontbijtgranen

10

15

20

Banket en zoetwaren

Cakes; koek

27

34

37

Ontbijtkoek

37

39

41

Graan-, muesli-, fruit- en energierepen

20

24

34

Taart en gebak

17

22

27

Chocolade

46

51

56

* Bekijk voor alle voedingsmiddelengroepen: criteria NAPV

 

Linda van Zonsbeek

Kennisspecialist Voeding en Gezondheid

l.van.zonsbeek@nbc.nl
0317 47 12 12