Naam en adres verantwoordelijke exploitant

Op ieder voorverpakt levensmiddel moet de naam en het adres van een fabrikant, handelaar of importeur worden vermeld zodat de consument contact kan opnemen met het betreffende bedrijf.

Op de verpakking vermeldt u de naam (of de handelsnaam) en het adres van de exploitant onder wiens naam het product in de handel wordt gebracht of wordt geïmporteerd in de EU. Het adres kan bestaan uit straat, postcode en plaats, maar ook uit postbusnummer of antwoordnummer, postcode en plaats.

Het adres mag niet worden vervangen door het noemen van alleen een handelsnaam en plaats of door het noemen van een website. De naam en het adres mogen worden aangevuld met een telefoonnummer, emailadres en/of website.

Dit artikel hoort bij Dossier etikettering.

Pauline Houtsma

Kennisspecialist Hygiëne en wetgeving

p.houtsma@nbc.nl
0317 47 12 12
Pauline Houtsma

Kennisspecialist Hygiëne en wetgeving

p.houtsma@nbc.nl
0317 47 12 12